IT-sikkerhet

Fra IT-sikkerhet til digital forretningsriskio

Hva mener svenske IT-beslutningstakere om investeringer i cybersikkerhet i 2021? Og hvordan kan manglende forklaringsmodeller for digital risiko erstattes med en oppdatert modell for forretningsrisiko?

I dette seminaropptaket gjennomgår Senior Advisor Freddie Rinderud i Radar de viktigste punktene i selskapets nye rapport, der de har kartlagt cybersikkerheten i svenske bedrifter.

Lengde: 24:17

Digitalisering er den viktigste IT-strategiske prioriteringen i svenske virksomheter i dag. Samtidig innebærer den raske digitaliseringen en utfordring for sikkerheten. Kortsiktig fortjeneste og forretningsnytte prioriteres høyere enn sikkerhet og risikohåndtering.

9 % av alle IT-beslutningstakere sier at de har systemstøtte for å kunne håndtere IT-relaterte risikoer.

Rapporten er en kartlegging av cybersikkerheten i svenske virksomheter, og belyser alt fra styring til IT-perspektivet. Som IT-beslutningstaker får du viktig kunnskap om digital forretningsrisiko. Du får også nye verktøy for å måle digital risiko og anbefalinger om hvordan du skaper en integrert risikohåndtering.

44 % av IT-beslutningstakerne mener at det investeres for lite i cybersikkerhet.

Last ned rapporten: Fra IT-sikkerhet til digital forretningsrisiko

whitepaper thumbnail

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger