IT-sikkerhet

Sikkerhet for SMB-er: En nødvendig investering for å bekjempe cybertrusler

I dagens digitale tidsalder, der teknologi spiller en sentral rolle i bedriftsvirksomheten, er det viktig for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) å være bevisste på og håndtere de økende cybertruslene. Johan Huhtanen, salgssjef for Solutions Sales i Sverige, og Jesper Berglund fra Truesec delte sin kunnskap på et webinar om hvorfor små og mellomstore bedrifter bør investere i cybersikkerhet.

Omfang og konsekvenser av cybertrusler

Nettkriminalitet er i dag et massivt marked. Det er en realitet som krever oppmerksomhet, særlig fra SMB-er, som ofte ikke har de samme ressursene som større bedrifter. De mest påfallende truslene er løsepengevirus, der bedrifter blir kryptert og avkrevd løsepenger, og den raskt økende hastigheten på datainnbrudd, der 58 prosent av alle nettverk kan bli kompromittert i løpet av to timer.

Mangelen på fungerende backup, kombinert med tiden det tar å gjenopprette virksomheten etter et angrep, medfører enorme kostnader og potensielt katastrofale konsekvenser. I tillegg omfatter mer enn 40 prosent av løsepengeangrepene både et krav om løsepenger og betaling for stjålne data, noe som øker kompleksiteten og kostnadene ytterligere. Ikke minst er det bekymringsfullt at 68 prosent av alle bedrifter som er blitt angrepet, blir utsatt for nye angrep, noe som tyder på mangler ved sikkerheten.

Hvorfor velger trusselaktørene SMB-er?

En av forklaringene er at små og mellostore bedrifter som regel ikke har samme mulighet til å investere i cyberforsvar som større organisasjoner. Dermed blir de mer lavthengende frukt og potensielt lønnsomme mål for nettkriminelle. I tillegg kan SMB-er bli kjøpt opp av større bedrifter, noe som øker trusselaktørens interesse og gjør at de kan vente på en gunstigere anledning.

Prioritering av cybersikkerhet for SMB-er

Viktigheten av å kunne oppdage og stoppe datainnbrudd bør ha høyeste prioritet. Ved å benytte EDR-teknologi (Endpoint Detection and Response), som gir sanntidsovervåking og mulighet til å reagere raskt på trusler, kan SMB-er få større mulighet til å beskytte seg mot cybertrusler. Dette er særlig relevant med tanke på den økende hastigheten i selve angrepene, der nettverk kan bli fullstendig kompromittert på bare 37 minutter.

Hvorfor outsourcing er en klok strategi

24/7-overvåking er avgjørende, siden trusselaktørene opererer døgnet rundt. Å ha dette internt kan være kostbart og utfordrende, siden cyberscenarioet er i stadig endring og en slik overvåking krever mye personale.

Samarbeidet mellom Truesec og Dustin gir SMB-er mulighet til å dra nytte av reell ekspertise og en dedikert tjeneste som tidligere bare var tilgjengelig for større bedrifter. Dette er ikke bare en transaksjonell relasjon, men et partnerskap der målet er å skape størst mulig sikkerhet for kunden.

Nettkriminaliteten utvikler seg hele tiden. Det er enormt utfordrende å ha en så oppdatert kunnskap i egen organisasjon

Invester i cybersikkerhet nå for å unngå fremtidige katastrofer

Bedrifter må handle umiddelbart og investere i cybersikkerhet. Ved å prioritere evnen til å oppdage og stoppe datainnbrudd ved hjelp av avansert teknologi som EDR, samt ved å utnytte samarbeidet mellom Truesec og Dustin, kan små og mellomstore bedrifter bygge et sterkt fundament for sin cybersikkerhet. Å handle nå kan være avgjørende for å sikre en trygg digital fremtid for bedriften din.

MICROSOFT Logotype

Vil du vite mer?

Kontakt oss på [email protected] eller på telefon 21 04 40 00.

Mandag – fredag
08:00-17:00

Sist oppdatert: 13 mars 2024

Tagger