Kundecase

Full kontroll på kostnadene

Foyen Advokatfirma leaser datamaskiner og mobil­telefoner fra Dustin. De håper å tjene inn investeringen gjennom økt effektivitet.

Foyen er et advokatfirma som har spesialisert seg på bygg- og eiendomsbransjen, teknologiintensiv industri, gruvedrift og skogbruk, offentlig virksomhet, energisektoren, miljø og tverrfaglig forretningsjus. Byrået har rundt 80 ansatte fordelt på fire kontorer i Sverige. Tidligere tok Foyen selv hånd om alle datamaskiner og mobiltelefoner, med noe hjelp fra ekstern IT-støtte, men det var komplisert og tidkrevende og krevde mye administrasjon. Dessuten var datamaskinene gamle og umoderne.

Foyen Advokatfirma valgte å investere i infrastruktur

På slutten av fjoråret bestemte Foyen seg for å bytte ut samtlige enheter, overlate håndteringen til en ekstern part og samtidig oppgradere til Office 365.

– Det er en stor investering, men vi håper å kunne tjene den inn gjennom økt effektivitet. Advokatene debiterer per time, og teknologi som forårsaker problemer, er en stor kostnad for oss, sier Ulrika Mattsson, infrastrukturansvarlig hos Foyen.

Etter å ha vurdert ulike leverandører falt valget på Dustin. Ulrika forklarer at først og fremst helhetsløsningen var avgjørende, det at Dustin har alt under samme tak og ikke benytter seg av mange underleverandører.

– De har datamaskiner og mobiltelefoner i egen regi, til forskjell fra andre leverandører som henviser til sam­arbeidspartnere og underleverandører. I tillegg har vi en fast kontaktperson hos Dustin, noe som gjør alt lettere, fortsetter hun.

Full kontroll på IT-kostnadene

Dustin overtok styringen 17. mars 2014, og den første oppgaven var å sørge for at alle medarbeiderne fikk nye enheter samtidig. 

– Det fungerte veldig bra. I prinsippet var det bare å koble opp, logge seg inn og begynne å jobbe, sier Ulrika Mattsson.

Avtalen innebærer at Dustin tar hånd om innkjøp og levering samt garanti- og forsikringssaker når noen begynner eller slutter i Foyen. Før levering sørger Dustin dessuten for at Foyens skreddersydde image, som fås fra Foyens eksterne IT-støtte, blir forhåndsinstallert på datamaskinene. Foyen har også en servicepool med tre datamaskiner hos Dustin, noe som betyr at de kan få en ny datamaskin i løpet av 24 timer.

– Med denne løsningen håper Foyen å kunne fokusere kjernevirksom­heten sin og ikke bruke så mye tid på administrasjon av datamaskiner og telefoner som før, samtidig som de får full kontroll på IT-kostnadene, sier Marcus Lindqvist, som er Sverige-sjef hos Dustin.


SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Foyen håndterte selv alle datamaskiner og mobiltelefoner, med noe hjelp fra ekstern IT-støtte, men det var komplisert og tidkrevende og krevde mye administrasjon. Dessuten var datamaskinene gamle og umoderne.

Løsning

  • Et totaltilbud fra Dustin med datamaskiner og mobiltelefoner, inkludert innkjøp, forhåndsinstallasjon av skreddersydd image, levering, retur samt håndtering av garanti- og forsikringssaker.

Resultat

  • Foyen får mer tid til å fokusere sin kjernevirksomhet. De bruker mindre tid på administrasjon av datamaskiner og telefoner enn før, og de slipper produksjonsavbrudd på grunn av teknologi som ikke fungerer.

Tekst: Hanna Larsson
Foto: Peter Jönsson