Inspirasjon

Gjør bærekraft til en forretningsmulighet

Daniel Robertssons miljøinteresse skjøt fart da han og hans kone Yvonnes to barn begynte å bli store. Han bestemte seg for å yte sin skjerv for å etterlate seg en god miljøarv, både på jobben og i fritiden. Interessen vokste seg større med årene, og han forlot IT-bransjen. I dag arbeider han som ansvarlig for næringslivs­samarbeid innen bærekraft i Verdens Naturfond (WWF) i Sverige.


Fortell hvordan din personlige miljøreise har vært!

– Kildesortering og slutt på unødige bil- og flyreiser var noen av tiltakene på det private plan. På den tiden arbeidet jeg for IT-distributøren Tech Data, som var tidlig ute med å miljøsertifisere lager- og logistikkprosessene sine i henhold til ISO 14001. Tanken var å ta et bransje- og samfunnsansvar for miljøet. Jeg satte i gang neste trinn, som var at grønn IT skulle gagne Tech Datas forretningsdrift. Miljøinteressen ble deretter såpass stor at jeg salet om og begynte å arbeide i WWF.

Beskriv din rolle i WWF.

– Gjennom dialog, samarbeid, rapporter og seminarer bidrar jeg og resten av WWF til å skape forutsetninger som gjør det mulig for næringslivet og offentlig sektor å omstille seg og tenke langsiktig bærekraft.

Hva er egentlig bærekraft, helt konkret?

– For næringslivet innebærer bærekraft å ta ansvar for virksomheten man driver, både opp- og nedstrøms. Forbruker du kapitalen, tar kapitalen slutt en dag. Det samme gjelder ressursene på jorden.

Hva skal vi gjøre, da, rent praktisk?

– Forankre arbeidet med bærekraft i styret og ledelsen. Da blir bærekraftspørsmålet prioritert, og det blir lettere å ta riktige og langsiktige beslutninger. Og det blir en naturlig del av virksomheten. Ved å gjennomføre en vesentlighets­analyse* finner du ut hvilke bærekraftspørsmål som er aktuelle for nettopp din virksomhet.

Hva er det vanskeligste å få til?

– Bærekraft dreier seg ikke bare om internt miljøarbeid. Utfordringen er at det skal gjennomsyre hele verdikjeden, fra underleverandører i Sverige eller utenlands, til kunder.

Hvordan kan IT-bransjen tenke nytt?

– I fremtiden vil det være avleggs bare å selge produkter. Gjør satsingen på bærekraft til en del av forretningsvirk­somheten! Tenk på modeller som sirkulær økonomi og delingsøkonomi for å få inspirasjon. Det kan være alt fra å leie ut produkter og løsninger til å utvikle tjenester for klimasmarte bygninger og hele samfunnet.

Har du et eksempel på en klimasmart IT-bedrift?

– Prosessorprodusenten Intel. Globalt har de etablert åtte laboratorier for Internet of Things (IoT), hvorav ett i Kista. Målet er at de gjennom samarbeid med innovasjonsforetak innen IoT skal bygge og demonstrere smarte IT-baserte systemer med stort potensial for å redusere klimabelastningen.

*Eksempler på vesentlighetsanalyse: For en selgende IT-bedrift kan for eksempel lavere utslipp av karbondioksid være det viktigste, og de bør derfor redusere personalets flyreiser. For en kleskjede som H&M kan «fair trade» være det viktigste, og innebære redusert vannforbruk under klesproduksjonen. For et møbelfirma kan det viktigste være ikke å kjøpe teak fra regnskoger.

Daniels tips for å ligge i forkant

1. Gjennomfør en grundig vesentlighetsanalyse for å sikre at alle i virksomheten arbeider innenfor sine mest relevante bærekraftområder.

2. Integrer bærekraft i virksomheten. Ikke se på det som en belastning, men som en forretningsmulighet.

3. Arbeidet med bærekraft må inngå i hele verdikjeden, fra forsyningskjeden og hele veien til kundene.

Kort om Daniel Robertsson

Alder: 41

Yrke: Ansvarlig for næringslivssamarbeid innen bærekraftspørsmål i WWF i Sverige.

Familie: Ektefelle, to døtre på 9 og 11 år.

Bosted: Villa i Sollentuna.

Beste IT-dings: Smarttelefon.

tekst: Johan Cooke foto: Peter Jönsson

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger