Inspirasjon

Guide: IoT i praksis

Internet of Things er et utbredt begrep som er vanskelig å definere klart, men det er i ferd med å revolusjonere vidt forskjellige bransjer. Med prosjektet IoT-guiden vil forskere fra Umeå Universitet sammen med bransjen inspirere selskaper til å bruke den nye teknologien.

«IoT forventes å forandre hele markedet og føre til økt innovasjon, produktivitetsgevinster og økonomisk vekst. For å følge med i dette paradigmeskiftet må selskapene utvikle strategier som benytter teknologiens funksjoner og kombinerer dem med ny forretningslogikk,» skriver forfatterne av IoT-guiden i det innledende avsnittet. IoT-guiden er et prosjekt der Umeå Universitet i samarbeid med Fältcom og Telia Company gir eksempler på hvordan ulike svenske selskaper i vidt forskjellige bransjer bruker IoT i sin daglige drift.

– Oppdraget var å forsøke å inspirere selskaper til å bruke IoT-teknologi. Guiden er et diskusjonsgrunnlag for å finne ut hvordan IoT kan skape verdi for bedrifter, sier Tomas Blomquist som er professor i bedriftsøkonomi og en av medforfatterne til IoT-guiden.

Verdiskaping kan være å samle inn data om f.eks. status for forbruksvarer eller plasseringen av ulike arbeidsverktøy. Men virkelig interessant blir det når bedriftene begynner å dele data med hverandre.

– Man er ofte opptatt av sin egen «silo» og ser ikke hvem som kan være interessert i sine data. Forretningsmessig nytte er når du kan skape verdier for flere parter, eksempelvis for både bileier og den som eier parkeringsplassen. Hvis du tenker mer i retning av økosystemer, får du du en større forretningsmessighet, sier Tomas Blomquist.

IoT forventes å forandre hele markedet og føre til økt innovasjon, produktivitetsgevinster og økonomisk vekst.

Avhengig av hvordan IoT-teknologien er utformet, kan man hente nytte fra svært ulike bransjer, men eiendomsbransjen er et eksempel på en bransje der IoT er i ferd med å slå ordentlig gjennom. I IOT-guiden brukes facility management-firmaet Coor som et eksempel:

«Coor ser konkrete fordeler og verdier av å ha oppkoblede enheter i de lokalene de ivaretar, for eksempel sensorer som varsler om at søppelkurver må tømmes eller toaletter må rengjøres. På mellomlang sikt kan data brukes til å gi kunder forslag til hvordan de skal bruke sine lokaler bedre. På lengre sikt vil økt kunnskap om hvordan lokalene skal brukes være til stor nytte i anbud og anskaffelser.»

Med mer teknologi knyttet til bedriftens nettverk, øker antall potensielle angrepsmuligheter for en inntrenger. Ved kjøp av webkameraer, skrivere, smarte låser og andre elektroniske enheter som skal tilkobles nettet, er det derfor tilrådelig å velge en produsent med en klar sikkerhetsprofil som tilbyr produkter som kan oppdateres når sikkerhetshull blir oppdaget. Et stort problem når det gjelder IoT er hvordan vi håndterer de store mengdene data – både konkret hvordan vi trekker fordeler av dem, men også hvordan vi lagrer og beskytter dem.

– De største utfordringene innen IoT er sikkerhet, personlig integritet og hvordan du deler data. Hvem kan kombinere data og på hvilke måter? Det er en diskusjon du må ta med i et IOT-prosjekt, sier Tomas Blomquist.

Tre lærdommer fra IoT-guiden

  1. Et oppkoblet produkt kan i tillegg til sin tradisjonelle funksjon fungere som en plattform for en rekke tjenester som gir nye forretningsmuligheter også etter at den er levert til kunden.
  2. IoT innebærer mengder av data. Du må være forberedt på å lagre dataene på en sikker og kostnadseffektiv måte og vite hvordan du bruker dataene for å få noe ut av dem.
  3. Flere Internett-tilkoblede produkter innebærer pr. definisjon alltid en sikkerhetsrisiko. Bevissthet om risiko og betydningen av å beskytte enkeltpersoner og organisasjoner er avgjørende for å oppnå suksess med IoT-plattformer og deres delkomponenter.

Internet of things – en definisjon

Internet of things er sensorer og kommunikasjonsteknologi i mikroformat som gjør at alt fra heiser til lastebilmotorer kan dele informasjon. Informasjon som dersom den aggregeres og håndteres smart kan gi ny og tidligere skjult forståelse av virksomheten.

Last ned IoT-guiden

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger