Infrastruktur

Hyperkonvergens: Løsningen på alle problemer, eller alle eggene i en kurv?

Hva menes med Hyperkonvergens? Hyperkonvergens er en teknologi hvor infrastrukturen i datarommet er samlet sammen i ett system.

I ett tradisjonelt datarom finnes typisk servere, datalagring, nettverk, virutalisering og backup. Alle disse ulike systemene krever administrasjon for å spille sammen i et velfungerende IT miljø.

I motsetning til et datarom med ulike teknologier i samspill, består en hyperkonvergert løsning av server, lagring, nettverk og virtualisering samlet sammen i ett system, med ett enkelt administrasjonsverktøy for å styre alle elementene.

Fordeler med Hyperkonvergente løsninger

Hyperkonvergerte løsninger kan gi flere fordeler. Hovedargumentet for å velge hyperkonvergens er forbedret effektivitet, ettersom man drifter datarommet fra ett helhetlig system fremfor mange separate komponenter i et IT miljø. I tillegg kommer potensialet for reduserte kostnader. Ett enkelt innkjøp gir lavere innkjøps- og driftskostnader, samt muligheter for å kvitte seg med overflødige komponenter i datasenteret, med påfølgende besparelser på plass, strøm og kjøling.

Fleksibiliteten og enkelheten i en hyperkonvergert løsning gjør at denne i tillegg til å brukes som hovedløsning for datarommet også brukes som grunnlag for å bygge en egen enterprise skyløsning. Man kan starte i det små, for deretter å utvide til en større skyløsning i takt med kravene som stilles til IT miljøet.

Flere fordeler:

  • Ett administrasjonsverktøy styrer alle komponentene i datarommet og forenkler drift.
  • Fleksibilitet - systemet kan skaleres / bygges ut nærmest uendelig.
  • Softwaredrevet system som er kompatibelt med de fleste store hardwareleverandører.
  • Mulighet for innebygget backup og disaster recovery.

Hyperkonvergerte løsninger har vært tilgjengelig i markedet en stund, men etterspørselen etter denne type løsningen har økt spesielt mye i løpet av det siste siste året.

Det finnes flere årsaker til dette, blant annet at prisene på teknologien har nå er på et nivå som markedet er villige til å betale. Mer funksjonalitet og bedre stabilitet enn en de tidligste modellene gjør også at hyperkonvergerte løsninger ser ut til å gå en lys fremtid i møte.

Konsolideringen av CPU, lagring, nettverk og backup/disaster recovery i ett og samme system er et kraftig argument for hyperkonvergens, spesielt siden det bidrar til åpenbare muligheter for kostnadsbesparelse. Løsningene kan settes opp som en redundant løsning på kun en lokasjon, eller som anbefalt løsning spredd over to lokasjoner for å minimere risiko for nedetid.

Risiko ved Hyperkonvergens

Setter man opp en Hyperkonvergert løsning med speiling mellom flere lokasjoner og smart snapshotteknologi av hver lokasjon, er det liten tvil om at de fleste hendelser som krever gjenoppretting kan utføres raskt og effektivt på systemene. Noen av leverandørene går endatil å langt som å garantere at systemene ikke kan gå ned, eller at kunden mister data.

Er dette en reell, 100% sikker garanti? Svaret er naturlig nok nei. For det første er de færreste IT systemer 100% stabile, og feil som har en forsvinnende liten mulighet til at forekommer inntreffer oftere enn man skulle tro.

I tillegg kommer risikoen for korrupsjon av data, firmware-oppgraderinger som feiler, eller sabotasje og hacking. IT kriminaliteten er typen kriminalitet som vokser raskest på verdensbasis, og derfor eksisterer alltid sannsynligheten for å rammes av dataangrep.

De fleste incidents i datarommet skyldes også menneskelige feil, noe man ikke får gardert seg mot uansett hvor godt system man har liggende i bunn. Selv om man kan ta steg for å minimalisere risiko, kan man aldri fjerne den helt.

Den største risikofaktoren ved å samle alle systemer i ett, er at hele IT infrastrukturen i datarommet går ned parallelt, og man mister samtidig hele backup historikken. Dette vil ramme de aller fleste bedrifter hard. Systemleverandørens garantier i så tilfelle er å gi kunden et «nytt system», men dette har naturlig nok minimal verdi ettersom den verken reduserer eller erstatter skadeomfanget av å miste alle bedriftsdata.

Anbefaling: Ta en ekstern backup av ditt hyperkonvergerte system for å etterleve 3-2-1 regelen for sikker backup.

Anbefalinger

Er risikoen for omfattende datatap så stor at du bør velge bort hyperkonvergerte løsninger? Svaret er nei. Hyperkonvergens er en strålende løsning for mange bedrifter. Enten som erstatning for dagens infrastruktur eller som kombinasjon med eksisterende løsninger, er dette en spennende og fremtidsrettet teknologi.

For å ekstra sikkerhet anbefales det å ta en ekstra backup-kopi av den hyperkonvergerte løsningen, som lagres på en annen geografisk lokasjon, og på et annet lagringsmedium. Man kan skille mellom kritiske og ikke-kritiske data, og kun ta backe opp de kritiske dataene hvis man ønsker å redusere kostnader.

Bakgrunnen for dette rådet er fordi man ved å lagre en ekstern kopi på et alternativt lagringsmedium etterlever 3-2-1 regelen for backup: Alltid 3 kopier på 2 lokasjoner, hvorav 1 lokasjon er remote. Hyperkonvergens kombinert med ekstern backup etterlever 3-2-1regelen, og sikrer bedriftens data på en best mulig måte.

Les mer om våre IT-tjenester og løsninger.

Les mer:
Derfor satser bedrifter på hyperkonvergens
Veilede: Veier til riktig infrastruktur