Kundecase

IT-avdelingens Forlengede arm

Etter to vellykkede år med en drifts- og vedlikeholds­avtale ville AIM Norway SF knytte seg enda sterkere til NDS som partner til sin IT-avdeling. Det er en solid utfordring – for en kunde med svært høye krav til sikkerhet og oppetid.

NDS , som er eid av Dustin, vant de første kontraktene på IT-drift og -vedlikehold samt noen IT-leveranser til AIM Norway. Det skjedde rett etterA at AIM Norge på Kjeller i Skedsmo kommune rett nord for Oslo ble skilt ut fra det norske Luftforsvaret som et eget selskap i 2011. På Kjeller og Rygge utfører om lag 450 menn og kvinner vedlikehold av Forsvarets F-16 jagerfly, Sea King helikoptre og andre flysystemer. Utskillelsen har til hensikt å markedsorientere selskapet mot de kommende nye flysystemer som F-35 og nye redningshelikoptre, hvor økt konkurransekraft blir avgjørende.

AIM ønsket å knytte kompetansen tettere til egen IT-avdeling

Erfaringene med denne drifts- og vedlikeholdskontrakten gjorde at AIM Norway ønsket å utvide den med en partnerskapskontrakt med leverandøren, for å knytte deres kompetanse tettere til egen IT-avdeling. 

– Vi besitter ikke full kompetanse på alle IT-systemene vi støtter oss på, og det skal vi av strategiske årsaker heller ikke ha, sier økonomidirektør Kim Thorup, som har IT-ansvaret hos AIM Norway. – Til gjengjeld skal vår IT-avdeling ha world class-bestillerkompetanse. Vi har en liten IT-avdeling med egen IT-sjef på vei inn.

En vellykket prosjektgjennomføring i 2011/2012 var en del av årsaken til at AIM Norway valgte NDS som hovedleverandør. Selskapet måtte og ville frigjøre seg fra Luftforsvarets IT-systemer, men sa da også fra seg tilgangen til deres IT-ekspertise. – Da ble det spesielt viktig å velge en leverandør som kunne være en god og smidig partner i prosjektgjennomføringen, sier Kim Thorup.

Etablerte et helt nytt datarom

AIM måtte etablere et helt nytt datarom, og alle PC-er og annet datautstyr fra Forsvaret måtte erstattes. Tiden var knapp, og NDS ble invitert med i en anbudsrunde fordi AIM trengte å få på plass en IT-infrastruktur for viktige arbeidsprosesser umiddelbart etter de ble eget selskap. NDS ble valgt på grunn av deres produkt- og kompetansebredde, og ikke minst evne til å reagere raskt og være fleksibel når de foreslår løsninger. 

– Vi fikk en del utfordringer med stabilitet og noen andre småting i enkelte av IT-systemene. Da trådte NDS til og bidro i stor grad til at vi tross alt opprett­holdt en tilfredsstillende drift hele veien. 

Kim Thorup understreker at NDS ikke var årsaken til disse driftsforstyrrelsene. – Deres bistand strakte seg mye lengre enn deres forpliktelser i drifts- og vedlikeholdsavtalen. Ved fornyelsen av avtalen fant vi derfor ut at vi også ønsket oss en partnerskapsavtale som reflekterer dette.

IT-avdelingens forlengede arm

Dette partnerskapet innebærer at NDS blir den forlengede armen til AIM Norways IT-avdeling, og de får ansvaret på vegne av kunden overfor andre applikasjons- og programvareleverandører. I løpet av de to siste årene har AIM blant annet anskaffet et nytt ERP-system (fra Infor), men kommer til å skifte virtualiseringsprogramvaren.

– I disse prosessene er det betryggende å kunne støtte seg på kompetansen som NDS kan tilby. Oppetiden er uhyre viktig for oss, understreker Kim Thorup. NDS støtter også driften av to redundante og speilede serverrom på Kjeller med maskiner fra i all hovedsak HP, i tillegg til PC-er og annet terminalutstyr til de 450 medarbeiderne.

Av sikkerhetsmessige årsaker har det ikke vært aktuelt med noen skyløsninger. Alle data og all prosessering av data skal være in-house. Selve overvåkingen og driftingen av IT-systemene foregår derimot fra NDS’ sentral i Moss.


SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Å etablere og videreutvikle et komplekst IT-system inhouse, der brukeren av strategiske årsaker ikke skal sitte på komplett IT-kompetanse.

Løsning

  • Den etablerte drifts- og vedlikeholdsavtalen ble forlenget og utvidet til også å omfatte en partnerskapsavtale for tre nye år, med opsjon på ett pluss ett år.

Resultat

  • Kunden oppnår en smidig og effektiv IT-støtte med høy oppetid der NDS fungerer som en forlenget arm, en ekstern ekspert med ansvar for andre applikasjons- og programvareleverandører, ettersom AIM selv har en liten IT-avdeling.

Tekst: Atle Abelsen
Foto: Bård Gudim