Inspirasjon

IT-sjefens største utfordringer 2018 – og hvordan du møter dem

I takt med at IT- og digitaliseringsspørsmål blir en viktigere del i bedriften øker også trykket på IT-sjefen. Vi ba Alexandra Heymowska, sjefsredaktør på CIO Sweden, om hjelp til å liste opp noen av IT-sjefens største utfordringer – og hvordan disse kan møtes.

1. Fokuser riktig – og framover

– IT kan være en drivkraft og åpne for nye muligheter, men IT kan også være en bremsekloss. Som IT-sjef gjelder det å skaffe seg et tydelig bilde på hvor langt man har kommet, og hvor man er på vei. I en verden som endrer seg raskt er det lett å kaste seg på nye trender, men ligger fokuset der det bør ligge? Kunstig intelligens ligger kanskje et stykke unna, men er det kanskje på tide å se på skytjenester for eksempel? Ulike bedrifter vil, kan og bør se langt fram, og det er viktig å sette seg inn i både nåtid og framtid. Med tanke på dagens utviklingstempo er framtiden snart nåtid.

2. Finne rett person til rollen

– Hvilken IT-sjef vil du være og hvilken IT-sjef trenger egentlig bedriften? Er du den teknisk sterke sjefen eller visjonæren? Det er viktig at hele bedriften har et samlet bilde av din rolle. Først og fremst er det viktig når det gjelder å ha de mandatene som trengs for å fullføre den oppsatte planen. Det er viktig at du som person kjenner at du har støtte i ryggen, og at dere ser på din jobb på samme måte, også langsiktig.

3. Hvem har ansvaret?

– I dagens bedrifter er oppdragene ofte knyttet til mange ulike avdelinger og krysser hverandre flere ganger. For at ikke ting skal falle mellom stoler er det viktig med en tydelig arbeidsfordeling. Hva er egentlig IT-avdelingens jobb, og hva bør delegeres videre? Prøv å finne tydelige retningslinjer fra starten.

4. Innkjøp og vedlikehold

– Å finne penger i budsjettet til å investere i en ny og velutviklet IT er ofte ikke så vanskelig, men finnes det tilstrekkelig med penger for å kunne vedlikeholde dette både nå, og i årene som kommer? IT er ofte en dynamisk avdeling. Tenk på å ha bedriftsledelsen med deg framover, også når det kommer til budsjettarbeidet.

5. Integritet og datahåndtering

– Innhenting av informasjon og integritet er et hett tema i disse dager. Det gjelder å ta tak i dette før man brenner seg. Det er viktig å ha gode, gjennomtenkte og regelrette systemer og rutiner. Gjennom media har vi blitt oppmerksom på at selv store svenske myndigheter ligger bakpå. Ta lærdom av andres feil og bygg opp en korrekt virksomhet fra start.

6. Rekruttering

– Det er en utfordring å finne de riktige medarbeidere og lykkes i rekrutteringen, spesielt når det gjelder alle de nye IT-rollene som har dukket opp de siste årene. Hos oss har vi mange helt nye roller innen IT- og analysespørsmål. Er alle på avdelingen samkjørte i hvordan organisasjonen bør se ut? Er de innforstått med hverandres roller, og organisert for kortere utviklingssykluser og raske prosjektleveranser? Kjappe leveringer og evnen til å skalere blir viktigere i en verden som er i rask utvikling, og det gjelder også medarbeidere. Med et bra og sammensveiset medarbeiderteam blir alt mye lettere!

Les også:
5 IT-trender for et mer bærekraftig 2018
Outsourcing av IT-drift: 5 trinn for å lykkes