Strategi og lederskap

«Jeg mener at sjefer ikke skal gå rundt i en superheltdrakt»

Jussi Tolvanen, administrerende direktør i Microsoft Finland, trives ikke i fargerike drakter. I stedet oppfordrer han ledere til å være oppriktige og medfølende. Emosjonell kompetanse er avgjørende i de digitale miljøene våre.

Jussi Tolvanen, administrerende direktør i Microsoft Finland, pleier å gå rundt på kontoret og spørre medarbeiderne hvordan de har det. Eller rettere sagt pleide. Før koronapandemien lammet oss alle.

– En genuin interesse for mennesker. Det er nøkkelen. To ører å lytte med. Stille spørsmål i stedet for å gi råd. Det er viktig å ta seg tid til å skape kontakt og samspill, ikke bare presse gjennom ditt eget budskap, sier han.

Han snakker om empatisk ledelse. En egenskap som har blitt stadig viktigere de siste årene. Livet gir oss en rekke utfordringer som lederen bør ta hensyn til. Både på og utenfor arbeidsplassen. Ifølge Jussi Tolvanen er empatisk ledelse direkte knyttet til medarbeidernes og prestasjoner. I dag kan det til og med være livsviktig, i en verden hvor vi bor og lever langt fra hverandre.

– Uformelle samtaler kan løse mange situasjoner og tydelig vise at du bryr deg.

Lett å gå seg vill i moteord

For noen ledere og arbeidsplasser er dette selvsagt. Det faller naturlig. Men langt fra alle har kommet så langt.

– Det er fortsatt nytt for mange. Det er ikke naturlig for alle å snakke om følelser, og dette gjelder spesielt for finner. Men jeg er overbevist om at det viktigste verktøyet for lederskap er emosjonell intelligens og empati.

Jussi Tolvanen

Det er imidlertid ikke nok for å utøve empatisk ledelse. Det er også viktig å formalisere det. I IT er det mye fokus på data, automatisering, digitale verktøy, agile metoder, raskt go-to market … vi kunne fylle hele artikkelen med slagferdige moteord. Det er lett å gå seg vill. Den dagen ting begynner å bli litt verre for selskapet, er det lett å glemme at vi er alle av kjøtt og blod.

– Vi har oppfordret de ansatte til å dele sine følelser om situasjonen. Vi ønsker å formidle at det er OK å ha forskjellige følelser når du har hjemmekontor og er sosialt isolert.

Sats på uformelle møter

Apropos sosial isolering. Pandemien har satt de fleste selskaper i en situasjon der det er lett å glemme mennesket bak. Det kan være vanskelig for ledere å vite hvordan de ansatte faktisk har det. Samtaler på avstand blir ikke så dype. Microsoft i Finland arrangerer regelmessig uformelle møter og morgenkaffe på kontoret. Tolvanen er nå bekymret for hvordan medarbeiderne har det – og hvordan de skal få fellesskapet tilbake.

– Avstandsmøter erstatter ikke fysiske møter, uformelle møter og veiledning som skjer på kontoret. Distansearbeid på nettet har delvis kommet for å bli, men det kan ikke erstatte miljøet og fellesskapet på arbeidsplassen.

Jussi ser en grunn til at moderne teknologiselskaper ofte er bedre på empatisk ledelse.

– Teknologiselskaper konkurrerer om de best kvalifiserte ekspertene. Derfor er det spesielt viktig for dem å ta vare på medarbeiderne. Jeg tror det har gjort teknologiselskaper til foregangsbedrifter innen ledelse, med myke verdier og empati.

Derfor må vi ha tilstrekkelig forståelse for både teknologi og emosjonell kompetanse.

Jussi Tolvanen, administrerende direktør i Microsoft Finland.

En annen grunn kan være at teknologiselskaper har kommet lenger med ny digital teknologi, som kunstig intelligens (AI). Når vi automatiserer repeterende arbeidsoppgaver og overfører dem til AI, blir vi også bedre til å identifisere hva menneskene er best på. Og hva mennesker trenger mest.

– Emosjonell intelligens, empati og kreativitet blir enda viktigere egenskaper for fremtidige menneskelige arbeidsoppgaver. Over tid fører dette også til alle bedrifter, på en måte, blir teknologiselskaper. Derfor må vi ha tilstrekkelig forståelse for både teknologi og emosjonell kompetanse.

Myke verdier ga resultater

Da Microsofts globale adm. dir. Satya Nadella begynte i jobben, forsterket hun de myke vurderingene og verdiene i teknologikjempens ledelseskultur. Det satte i gang en enorm endring i organisasjonens arbeidsmetoder. De tok et stort skritt bort fra individualisme og den tradisjonelle hierarkiske lederstilen. I denne perioden har Microsofts markedsverdi blitt mangedoblet.

– Vi står alle overfor utfordringer i livene våre. Både på og utenfor jobb. I stedet for å prøve å undertrykke de negative følelsene når vi går gjennom døren på arbeidsplassen, bør vi være åpne om hvordan vi har det. Da kan ledere også ta bedre vare på medarbeiderne, sier Jussi.

– Det er viktig å ha et arbeidsfellesskap og at lederen forstår at du kan være i en vanskelig livssituasjon. Noen ganger har intuisjonen sviktet meg, og jeg har plassert en medarbeider i en stressende arbeidssituasjon som har resultert i utbrenthet. Ledere må lære disse tingene.

Og alt starter med lederen selv.

– Jeg mener at sjefer ikke skal gå rundt i en superheltdrakt. Tvert imot, ved å være seg selv med alle sine feil kan man utvikle seg.

Jussi Tolvanen

Teknologiselskaper konkurrerer om de best kvalifiserte ekspertene. Derfor er det spesielt viktig for dem å ta vare på medarbeiderne.

Jussi Tolvanen, administrerende direktør i Microsoft Finland.

Navn: Jussi Tolvanen

Gjøre: Administrerende direktør i Microsoft i Finland.

Bor: Esbo.

Drivkraft: Hjelpe mennesker og organisasjoner med å oppnå mer gjennom teknologi og menneskelig ledelse. Han drives fremover av kontinuerlig læring. Privat tilbringer han mye tid med familien, helst i sommerhuset. Du kan også se ham på sjøen, på tennisbanen eller syngende i koret.

Solutions

Liker du denne artikkelen?

Artikkelen kommer fra vårt magasin Solutions. Her kan du lese hele magasinet på nett.

Les Dustin Solutions

Tekst: Sini-Maria Melanen
Foto: Benjamin Suomela

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger