Kundecase

Kan utvide lagring i årevis

En av Nordens største reklame­filmprodusenter valgte Dustin og Quantum StorNext for å stå bedre rustet til morgendagens krav til dataflyt og lagring.

Med rundt 2000 reklamefilmer i årlig produksjon, det aller meste av dette i det siste 4K-formatet, skjønte ledelsen i Schjærven Film AS at de måtte oppgradere for å få en stabil lagringsløsning som kan vokse inn i fremtiden. De ønsket også å samle alle data på ett stort volum, for å effektivisere og forenkle oversikten og dataflyten.

En heldigitalisertbransje

CTO Andreas Martin Aanerud hos Schjærven Film forteller at de ville ha en IT-leverandør framfor en videoleverandør til denne oppgaven.

– Vår bransje er blitt heldigitalisert. Da ville vi ha en samarbeidspartner som er sterke på å strømme og lagre store mengder data.

Det rådende digitalformatet inntil nylig har vært HD-video. Det nye 4K-formatet krever en fire ganger så stor datamengde. Ett ukomprimert bilde kan være 25–30 MB, og med 25 bilder i sekundet betyr det at en ferdig reklamefilm på 30 sekunder kan komme opp i over 20 GB. Tar man med de uredigerte klippene og alt VFX-arbeid, kan størrelsen ende i over 450 GB pr film.

Lagringskapasitet i fokus

– Da er det om å gjøre å ha god lagringskapasitet og raske linjer. Vi har landet på en ganske stor lagringsløsning, med 48 TB på tape og noen hundre terabyte på disk. Løsningen fra Quantum StorNext innebærer en dedikert taperobot som automatisk tar filene fra lagringssystemet over til disk ettersom hvordan etterspørselen er.

Arbeidsflyten innebærer også en utstrakt bruk av bibliotekfiler, det vil si gjenbruk av tidligere klipp.

– Dette forenkles også av at vi nå har fått alt samlet under ett volum.

Sikre soner med brannmurer

Aanerud peker på en spesiell utfordring som enkelt fant sin løsning med Quantum StorNext. Med flere forskjellige kunder som er konkurrenter til hverandre, er det av avgjørende betydning at data tilknyttet oppdrag til de forskjellige konkurrentene ikke «lekker» over til hverandre.

– Med StorNext var det enkelt å opprette sikre soner med brannmurer og logger over hvem som aksesserer hva og når, sier Aanerud. Det sikrer kunde­integriteten, samtidig som kravet til sikker lagring og enkel aksessering opprettholdes.

SLIK BLE DET MULIG

Utfordring

  • En økende datamengde som skal håndteres og lagres «for evig»

Løsning

  • Quantum StorNext – et hybrid­system for lagring på disk og lagring på tape

Resultat

  • Et filsystem til å håndtere alle kundenes dataTekst och foto: Atle Abelsen

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger