Inspirasjon

Koding på timeplanen

Alle bruker datamaskiner, men hvor mange forstår dem?
Stadig flere tar til orde for obligatorisk kodeundervisning i grunnskolen. I Norge har et privat initiativ på kort tid gitt gode resultater.

Vi er omgitt av datamaskiner. En på skrivebordet, en i TV-en, en i lommen og en som styrer det røde lyset på vei til skolen. I et stadig mer digitalisert samfunn mener mange at elever i grunnskolen bør få opplæring i programmering.

«Lær Kidsa Koding» er et privat prosjekt som ble startet i Norge for to år siden for å gi barn og unge kunnskaper om programmering.

– Før skulle man gjerne vite litt om snekring slik at man kunne reparere ting i huset. Det er litt av det samme med programmering i dag, sier IT-konsulent Simen Sommerfeldt, som grunnla bevegelsen sammen med lobbyisten Torgeir Waterhouse.

Ta kontroll

– Alle skal ikke bli programmerere, men vi ønsker en generell kompetanse. Når man forstår hvordan datamaskiner styres, kan man ta kontroll over sin egen verden på en bedre måte, mener Simen Sommerfeldt.

«Lær Kidsa Koding» har på to år vokst til å bli et frivillig nettverk med 20 lokalforeninger. Til å begynne med la det stort beslag på Simen Sommerfeldts tid, men i dag har det i samarbeid med Samsung fått en prosjektlederstilling på heltid. Det viktigste resultatet som er oppnådd hittil, er å skape oppmerksomhet rundt spørsmålet.

Viktig å få alle med

Selv om “Lær Kidsa Koding” har vært en suksess, ser Simen Sommerfeldt en utfordring med å nå ut til unge mennesker med alle typer bakgrunn. De fleste er gutter og barn avf velhavende foreldre.

– Det er viktig, at vi også får jentene med. Det handler mye om å kunne gi jentene et forbilde som de kan identifisere seg med. I Halden har vi en klubb, som ble startet av to kvinner. Vi har også innledet et samarbeid med en organisasjon, som jobber med flyktninger på asylsentere.

FAKTA 

Lær kidsa koding

Grunnlagt: 2013, i Oslo

Foregangspersoner: Simen Sommerfeldt, Torgeir Waterhouse

Antall lokalforeninger: Ca. 20

Formål: Å bevisstgjøre barn og unge om datakode og gi dem kunnskaper i programmering.

Text: Henrik Persson Foto: Bård Gudim

10 mars 2016

Tagger