Kundecase

Kontroll på lisensene

En oversikt over lisensporteføljen ga en uventet merverdi for Natur & Kultur.

Et av Sveriges ledende bokforlag, Natur & Kultur, har en lang historie, men er en svært moderne bedrift. Det merkes på utgivelsene og på IT-organisasjonen. Utviklingen går i retning av skyen, og ambisjonen er å skape nytte og verdi for bedriftens faste medarbeidere og frilansere.

Natur & Kultur trives med den nye lisenshåndteringen i Dustin Appmarket, en smidig løsning der det er enkelt å få oversikt og skalere opp og ned. I takt med at skyen ble forlagets hverdagsmiljø, ble det stadig tydeligere at lisensporteføljen trengte en skikkelig gjennomgang, forteller forlagets IT- og produksjonssjef Pier Lundmark.

Ved å se over lisensene betaler vi nå for det vi faktisk bruker.

– Over tid hadde vi skaffet oss en stor programflora med lisenser fra mange leverandører. Vi ønsket en lisensportefølje som passet bedre til våre nåværende behov og måten vi arbeider på, og gjerne færre leverandører.

I fjor utarbeidet Natur & Kultur en detaljert fortegnelse over lisensporteføljen der de blant annet gikk gjennom løpetider og avtaler. Samtidig diskuterte de hvordan lisenshåndteringen kunne gjøres mer effektiv og ta høyde for den raske utviklingen av programmer og brukervilkår.

"Betaler for det vi faktisk bruker"

Valget av samarbeidspartner falt ganske raskt på Dustin, som både kunne tilby Dustin Appmarket og levere maskinvare, alt fra PC-er til smarttelefoner. Resultatet ble en porteføljeløsning der forlagets lisenser ble gruppert blant annet etter løpetid. Systemet vokste frem gjennom diskusjoner med Dustin, og regelmessige møter er fortsatt en viktig del av samarbeidet.

– Ved å se over lisensene betaler vi nå for det vi faktisk bruker. Jeg har fått en kontaktperson hos Dustin og har kunnet konsentrere meg om kjernevirksomheten og fortsette utviklingen av smidige løsninger for organisasjonen, sier Pier Lundmark.

Med dagens raske utvikling er det dessuten nyttig å diskutere lisenser og programmer med eksperter, mener han.

– Jeg hadde nok undervurdert hvor fort vilkårene endres på grunn av den tekniske utviklingen. Vi inngikk et samarbeid for å skape orden og få en oversikt over lisenser og kostnader og en enklere fordeling av kostnader internt. Vi fikk alt dette, og en samtalepartner som holder tritt med utviklingen og styrker forhandlingsposisjonen vår overfor programvareleverandørene.

Slik ble det mulig

Utfodring

Forlagets IT-løsninger blir stadig mer skybaserte. Den eksisterende programfloraen var uoversiktlig, tung å administrere og til dels dårlig tilpasset nåværende arbeidsformer og behov.

Løsning

En omfattende fortegnelse over programporteføljen og en strukturering av denne i nært sam­arbeid med Dustin.

Resultat

Struktur, orden, en portefølje som passer nåværende arbeidsmåte, god oversikt over kostnader og enklere fordeling av kostnader internt. En samtalepartner som ligger i forkant og har god oversikt over raske endringer av blant annet kunde- og brukervilkår.

Vill du veta mer? Mejla [email protected] eller gå in på dustin.no/tjenester

Les mer om lisenshåndtering i skyen »

Tekst: Anne Hammarskjöld
Foto: Peter Jönsson