Kundecase

Nå lærer elevene raskere

God forberedelse er hemmeligheten bak den store framgangen på Jong skole etter at elevene og lærerne fikk hver sin iPad. Rektor kaller det en revolusjon.

Bærum kommune har som mål at alle elever skal ha tilgang til egen PC eller iPad. Men bare å kjøpe inn enheter til elever og lærere uten plan­legging og opplæring kan gjøre investeringen mislykket. 

– Det er som å kjøpe bil til 17-åringer som ikke har øvelseskjørt, og be dem begynne å kjøre, sier rektor Frode Sømme ved den kommunale Jong skole. Han har sett flere eksempler på skoler som ikke har lykkes med satsingen på grunn av dårlige forberedelser.

I mange tilfeller blir det en jakt på apper for å forsøke å finne de som passer i undervisningen. 

– Men det handler ikke om apper, det handler om pedagogikk og metode, og hvordan jeg kan bruke iPaden i ulike fag, sier han. 

På Jong skole fikk hele undervisningspersonalet opplæring og ble godt forberedt før skolen høsten 2014 kjøpte inn 400 iPad-brett til alle elevene, fra første til sjuende klasse.

RIKT stod for opplæringen og hadde veiledere utplassert på skolen den første uken. Senere har man hatt kontinuerlig oppfølging i 12 uker for at den nye arbeidsmetoden skal sette seg. Eksperter fra Dustin, som leverte nettbrettene, var også på plass den første uken for å bidra med kompetanse og sørge for at alt fungerte som det skulle. 

Opplæringsperspektivet er viktig når man snakker om datamaskiner i skolen, understreker Erling Grønlund hos RIKT.

– All forskning viser at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for at elevene skal kunne lære. Det læreren ikke tar med seg inn i klasserommet, blir ikke brukt, sier han.

Paradigmeskifte i skolen

Rektor Frode Sømme snakker om et paradigmeskifte i skolen.

– Vi har fått en helt ny hverdag og nye felles rutiner. For lærerne blir det tydelig og forutsigbart. Tidligere knekte førsteklassingene lesekoden til jul eller påske. Men nå leser nesten alle uten problemer etter bare sju uker. Det er helt utrolig, sier Sømme.

FAKTA OM JONG SKOLE

  • Jong skole er en kommunal grunnskole i Bærum kommune.
  • Skolen har cirka 400 elever og 60 ansatte.
  • Et av skolens fokusområder er digital kompetanse.
  • iPad er ikke bare et tillegg til vanlig undervisning, men skolens fremste verktøy i kunnskapsbearbeiding.

SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Jong skole hadde tidligere to klassesett av iPads til hele skolen, som består av 400 elever i alderen 6–12 år. Kommunen har som mål at hver elev skal ha tilgang til en egen enhet.

Løsning

  • Innkjøp av cirka 400 iPads fra Dustin, inklusive tilbehør som beskyttelse og headset. Dessuten inngår skade- og tyveriforsikring. Alle lærerne fikk dessuten grundig opplæring. Hver uke deler de sin kunnskap med hverandre.

Resultat

  • iPad er nå skolens hovedverktøy og integrert i alle fag. I første klasse lærer elevene å lese ved hjelp av iPad og knekker lesekoden betydelig raskere enn tidligere. Elevene er dessuten mer engasjerte, og de kan nå løse den samme oppgaven på ulike måter.

Tekst: Cecilia Vinell
Foto: Reed foto AS

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger