Kundecase

Praktisk fjernundervisning med Chromebook

I Sibbo har alle grunnskoleelever en Chromebook i ryggsekken. Datamaskinen tilbyr fleksible undervisningsmetoder og lagrer filene også ved fjernundervisning.

Koronavåren viste både for skoler og arbeidsplasser hvor viktig det er med gode verktøy for hjemmeskole og hjemmekontor. I Sibbo kommune i Finland innebærer det at alle elever i klassene 1 -9 har tilgang til enten en Chromebook eller en Windows-datamaskin med Chrome operativsystem for personlig bruk.

Skolesjef Riikka Strandström i Sibbo kommune sier at bruken varierer avhengig av elevenes alder.

- På videregående skole er bruken mer omfattende, og datamaskinen brukes i nesten alle fag og timer. I grunnskolen arbeider man med andre typer oppgaver, men også der brukes for eksempel Google Classrom på samme måte, sier Sandström.

Google Classroom er et læringsmiljø som er skapt av Google og der læreren blant annet kan dele ut oppgaver, opprette undervisningsgrupper og gi feedback.

Ingen kø for egen datamaskin

Foruten den relativt lave innkjøpsprisen var det brukervennligheten som avgjorde valget av Chromebook. Sandström påpeker at datakunnskapene vokser bedre med en Chromebook enn med et nettbrett.

Hun priser også de alternativene som digitale læremidler tilbyr. Med digitalt utstyr har lærerne for eksempel mulighet til å bruke spill eller fotografering i undervisningen.

- Men det viktigste er naturligvis de pedagogiske valgene, det vil si at læreren kan velge riktig metode med tanke på formålet og elevenes ulike behov, understreker Strandström.

Særlig i fjernundervisningen fikk datamaskinen ny betydning i koronavåren. Gjennom ulike Google-tjenester kunne lærerne holde kontakt med elevene både i grupper og individuelt og gi presentasjoner på avstand. Ingen lærebøker eller hjemmedata forsvant fordi filene ble lagret i skyen.

Datamaskiner som leveres av skolen bidrar også til å opprettholde likestilling mellom elevene. Ikke alle har mulighet til å skaffe en egen datamaskin.

- Det kan finnes datamaskiner i familien, men ikke nødvendigvis en for hver bruker. Datamaskinen kan også være nødvendig for foreldrenes fjernarbeid og søsknenes skolegang.

Samtidig kan læreren bedre følge opp hvordan det går med hver elev på skolen og ta tak i eventuelle problemer i tide.

Dustin leverte hundrevis av datamaskiner

Dustin leverte totalt 700 Chromebooks til Sibbo i løpet av året. Dustins salgsrepresentant Dennis Bärlund forteller at leveransen av den store mengden utstyr gikk raskt og enkelt.

Bärlund tror at kommunene i stadig større grad kommer til å investere i utstyret i og med at det gir fleksibilitet i undervisningen. Som en spesiell fordel med Chromebook nevner han skytjenesten: nå ingenting lagres i selve datamaskinen, spiller det ingen rolle hvem som bruker hvilken datamaskin. Det er spesielt viktig når det er mer enn én elev som bruker datamaskinen.

Særlig god hjelp har man av Chromebook i fjernundervisningen. I vår lærte både på skoler og arbeidsplasser hvor viktig det er med gode distanseverktøy.

- Takket være Chromebook har elevene tilgang til alt materialet og alle filene også hjemme, og trenger ikke å bære bunter med papir, sier Bärlund.

Students

På videregående skole er bruken mer omfattende, og datamaskinen brukes i nesten alle fag og timer.

Riikka Strandström.
Students with Chromebooks

Tekst: Anne Salomäki
Foto: Benjamin Suomela

17 februar 2021

Tagger