Kundecase

Sikker mobilitet for elevene

Fredrikstad kommune lar sine 9000 elever bruke verktøy i den skybaserte pakken Office 365. Målet er å bygge opp elevenes digitale kompetanse, og gi dem muligheter til å kommunisere med elever på andre skoler.

Fredrikstad er blant de første kommunene her i landet som lar samtlige skoleelever benytte alle relevante verktøy i den profesjonelle, skybaserte kontorpakken Office 365. Hensikten er å gi de 9000 elevene digital kompetanse og muligheter til å være aktive, kreative og kommunisere på tvers av så vel skoler som landegrenser, forteller IKT-veileder Sigmund Brenna i skoleetaten.

Vi er teknologioptimister og vil ikke å forby elevene å bruke egne mobiler og nettbrett som de er vant til hjemmefra.

– Høy mobilitet og sikkerhet er viktige stikkord for oss. OneNote Classroom Creator og Yammer er et veldig gode verktøy for å studere, skape og dele resultater på tvers av forskjellige plattformer. Dette bygger opp under vårt ønske om at elevene skal være med på å skape og forme innholdet selv.

Dustin leverer en skoleportal

Fredrikstad skrev kontrakt med Dustin om leveranse av SkolePortal med integrering av Microsoft-programmene SharePoint, Office 2013 og Office 365. I det første året etter kontraktinngåelsen har kommunen komplettert og utvidet bestillingen og samarbeidet med blant annet Windows 8 på alle enheter, OneNote Classroom Creator og Yammer samt flere enheter fra Dell.

– Nå er vi i en fase der vi bruker Dustin som samarbeidspartner for å finne rimelige og tilfredsstillende løsninger for å anskaffe pedagogiske apper som elevene kan bruke i skolehverdagen. Vi ønsker for eksempel å lage en Company Store der vi kan frikjøpe apper til kommunalt og pedagogisk bruk, sier Sigmund Brenna.

Tror ikke på forbud eller formaninger

Til sommeren avslutter kommunen et pilotprosjekt der de i samarbeid med Dustin bruker fire skoler for å finne ut hva slags terminaler elevene skal kunne bruke til forskjellig formål, og legge til rette for at elevene skal kunne bruke eget utstyr, hvis de ønsker det.

– Vi er teknologioptimister og vil ikke å forby elevene å bruke egne mobiler og nettbrett som de er vant til hjemmefra, sier Sigmund Brenna.

Fra januar 2016 skal resultatene implementeres og verifiseres på åttende trinn på en testskole. Dermed vil kommunen ha best mulig forutsetning for å implementere all relevant programvare, PC-er, nettbrett og hybrider hos resten av elevene på åttende trinn fra høsten 2016.

– I hele dette løpet er Dustin en viktig samarbeidspartner og ressurs, som også sikrer full datasikkerhet på alle nivåer, avslutter Sigmund Brenna.

Slik ble det mulig

UTFODRING

Modernisere læringsstøttesystemene (LMS) slik at de støtter fildeling og annen moderne funksjonalitet, samtidig med at de skal være enkle å bruke.

LØSNING

Dustins skoleportal integrert med de mest moderne kontorstøttesystemene fra Microsoft.

EFFEKT

Elevene øker sin digitale kompetanse og blir maksimalt forberedt på livet etter endt skolegang. Lærerne får et enklere og mer funksjonelt verktøy til sine pedagogiske oppgaver.

Tekst: Atle Abelsen
Foto: Bård Gudim