IT-sikkerhet

Sikrere IT i en stadig mer usikker verden

Digital transformasjon er en av de største trendene innen IT i dag. Det er en trend som er drevet av nye muligheter som bl.a. sky- og mobilitetsløsninger tilbyr, men det er mer enn en teknologitrend. Digital transformasjon påvirker fundamentalt den måten bedrifter driver virksomhet på. Og dette innebærer nye IT-sikkerhetstrusler.

I møtet med disse utfordringene er det lett å føle en klump i halsen, men det er håp.

Wannacry ble en vekker for mange. Dette ransomware-angrepet begynte å spre seg over hele verden 12. mai 2017 og infiserte rundt 200 000 datamaskiner i 150 land. Store bedrifter som Nissan, Renault og operatøren Telefonica ble rammet, men også mange små og mellomstore bedrifter og sykehus. Gisselprogrammet låser filene på den infiserte datamaskinen og krever løsepenger for å låse opp filer. En årsak til at angrepet ble så omfattende var at mange bedrifter og organisasjoner rett og slett ignorerte de sikkerhetsoppdateringene som tidligere hadde blitt distribuert.

Wannacry-angrep mangler motstykke i størrelse og skadevirkning, og ble nok en påminnelse om de mange bedriftene og organisasjonene om reelle IT-sikkerhetstrusler som må håndteres. Programvare må beskyttes og holdes oppdatert og resultatet av hendelsene i mai er at mange bedrifter må gjennomgå sine rutiner for oppdateringer.

De vanligste IT-sikkerhetsproblemene for nordiske selskaper dreier seg om PC-er som blir infisert av skadelig programvare (malware som f.eks. Wannacry) og brukerfeil blant ansatte. Men et voksende sikkerhetsproblem er den økende bruken av skyløsninger og mobile enheter som blir infisert av skadelig programvare. 35 % av alle bedrifter i Norden og 28 % av alle små og mellomstore bedrifter har opplevd å miste data eller tapt inntekter eller utgifter som følge av sikkerhetsproblemer.

Og disse truslene blir tatt på alvor. IT-sikkerhet er en hovedprioritet, og innen to år forventes bedrifter i Norden å investere nærmere 20 milliarder kroner i sikkerhetsrelaterte produkter og tjenester.

Med stadig mer avanserte og målrettede angrep velger mange bedrifter å investere i overordnet styring og håndtering av hele selskapets IT-miljø, inkludert klienter. Andre prioriterte området omfatter særlig selskapets mobile enheter og identitets- og tilgangsstyring. En klar trend er at bedrifter og organisasjoner investerer mer i raskt å kunne identifisere et sikkerhetsproblem og begrense skadevirkningene når de oppstår fremfor å stenge trusler ute med alle midler. Noe som har vist seg å være svært vanskelig og kostbart. I tråd med dette er den økende interessen fra store IT-leverandører som tilbyr backup-tjenester som tilbyr sikkerhetskopiering, arkivering, styring og overholdelse av regelverk.

Med stadig mer avanserte trusler er det vanskelig for mange å tiltrekke seg og beholde den kompetansen som kreves for å holde tritt med truslene. 90 % av alle bedrifter og organisasjoner vurderer derfor tredjepartsløsninger (IT-driftstjenester) for å forvalte deler av bedriftens IT-infrastruktur og sikkerhetsmiljø.

Vil du vite mer?

Tekst: Michael Gorringe Bilde: Shutterstock

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger