Kundecase

Skol­eveien til digital kompetanse

Dagens og morgendagens skoleelever trenger moderne støtteverktøy som er relevant for virkeligheten de skal forberedes til. Tiden er i ferd med å løpe fra skolenes særegne form for ­læringsplattformer.

Fredrikstad kommune er blant de fremste i landet til å utvikle og etablere digitale hjelpemidler for skoleelever. De ansvarlige på Pedagogisk senter i kommunen så tidlig at de konvensjonelle læringsstøttesystemene (Learning Management System – LMS) ikke holder tritt med utviklingen og støtter moderne funksjonalitet som fildeling og enkel brukervennlighet som de nyeste kontorstøttesystemene gir. 

– Derfor har vi deltatt i utviklingen av Dustin Solutions’ Skoleportal og integreringen med Microsoft-applikasjonene SharePoint, Office 2013 og Office 365, sier IKT-veileder Sigmund Brenna på Pedagogisk senter i Fredrikstad kommune. 

Kommunens skoler kjører nå Dustins nyutviklede Skoleportal og de nevnte kontorstøttesystemene i parallell med konvensjonelle LMS. Fredrikstad vil trolig bestemme seg i løpet av året for hvilket alternativ de vil satse på fra skolestart i 2015. De mest brukte LMS i skoleverket i Norge er Fronter, Itslearning, Digitalcampus og PedIT i tillegg til det gratis open source-systemet Moodle.

– For elevenes del vil vi ha et støttesystem som er relevant for hverdagen som møter elevene utenfor skolen, ikke minst på senere læringsarenaer og i arbeidslivet. Vi vil dessuten at elevene ikke bare skal være konsumenter, men også produsere eget læringsstoff. 

For lærerne vil Brenna vi ha et verktøy som er så enkelt og funksjonelt at terskelen for å ta det i bruk og utnytte det i fullt monn blir så lav som mulig. 

– Spesielt på det siste området henger de konvensjonelle LMS etter. Mange lærere har lav IKT-kompetanse og et høyt press i arbeidsdagen. Dette setter strenge krav til enkelhet og brukervennlighet ved støtteverktøyet, understreker Brenna.

Det juridiske har hittil bremset bruken av moderne skyløsninger. Nå er Microsoft, som den første av de store, internasjonale leverandørene, blitt godkjent av EU som leverandør av skytjenester til det offentlige. 

– Vi tror at flere kommer etter, men nå konsentrerer vi oss om Microsoft. Det er et poeng at en førsteklassing i Fredrikstad får lære seg å bruke de samme verktøyene som en direktør for et selskap i New York. Elevene trenger gode og kreative verktøy slik at de kan dele filer, jobbe med sammensatte tekster, bruke digitale kartverk, komponere musikk og bruke engelsk for å kommunisere internasjonalt, bare for å nevne noe, sier Brenna. 


SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Moderniserte læringsstøttesystemer (LMS) skal støtte fildeling og annen moderne funksjonalitet, samtidig med at de skal være enkle å bruke.

Løsning

  • Dustin Solutions’ Skoleportal integrert med de mest moderne kontorstøttesystemene fra Microsoft.

Resultat

  • Elevene øker sin digitale kompetanse og blir maksimalt forberedt på livet etter endt skolegang. Lærerne får et enklere og mer funksjonelt verktøy til sine pedagogiske oppgaver.

Tekst och foto: Atle Abelsen

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger