Infrastruktur

Skyen muliggjør nye forretningsmodeller

Skytjenester har gått fra å være en sak for IT-avdelingen til å bli en viktig del av bedriftens forretningsutvikling. Slik skaper du merverdi med digitale verktøy.

Mange bedrifter er akkurat nå i en omstillingsfase der digitale verktøy spiller en stadig større rolle. Det gjelder alt fra produktutvikling til markedsføring. Vi er midt i en transformasjon der moderne, digital teknologi har skapt muligheter for å konkurrere på helt nye vilkår. Hva gjør du for å ikke henge etter?

Et tips på veien er å dra nytte av ny kunnskap. Den svenske, statlige myndigheten Tillväxtanalys, har de siste årene hjulpet regjeringen med kunnskapsgrunnlag om hvordan Sveriges digitale økonomi driver vekst og konkurransekraft. I ulike rapporter har de blant annet beskrevet nøkkelfaktorer som driver fremtidig utvikling i den digitale økonomien.

– Jeg synes det er fascinerende å se hvor raskt relasjonen mellom bedriftenes overordnede forretningsstrategier og deres digitale strategier har blitt endret. Selv om det er stor variasjon i hvor langt bedriftene har kommet, er tendensen tydelig: De har begynt å smelte sammen til en digital forretningsstrategi, sier Irene Ek, analytiker i Tillväxtanalys.

Skap forretningsnytte og lønnsomhet

En bedrift med en digital forretningsstrategi fokuserer på å bruke digital teknologi for å skape forretningsnytte og lønnsomhet, forklarer Ek.

– Der blir skytjenesten viktig. Med tanke på den raske utviklingen av teknologi, trenger ikke alle bedrifter selv å kjøpe og forvalte IT-ressursene virksomheten bruker. Med skytjenester kan du få rask tilgang til akkurat de digitale løsningene du trenger.

I en digital forretningsstrategi må man være agil og sørge for at virksomheten raskt kan tilpasses nye forutsetninger.

– Med skytjenester kan du skalere opp eller ned etter behov. De omfattende effektene av korona-pandemien har vist hvor avgjørende det kan være med rask omstilling når verden rundt oss forandrer seg, sier hun.

Fem mål

Tillväxtanalys løfter frem fem overordnede mål for bedriftenes digitalisering:

  • Endre virksomheten
  • Forbedre kundeopplevelse og engasjement
  • Øke effektivitet
  • Forbedre beslutningsprosesser
  • Øke innovasjonsgraden

Det første punktet handler for mange bedrifter om å omstille seg fra å kun selge produkter til å tilby tjenester i tillegg. Eller å bytte helt fra produkter til tjenester, det som i dag kalles «tjenestegjøring» (servitization).

Det kan for eksempel dreie seg om maskiner i gruveindustrien, der flere bedrifter nå tilbyr sine kunder å betale for antall meter boret i stedet for å kjøpe inn en hel borerigg.

Men det kan også handle om en bedrift som Fristad Plast, som Tillväxtanalys løfter frem i sin rapport. Fristad Plast produserer blant annet livbøyer, og de har nylig endret sin forretningsmodell med ny digital teknologi. Bedriften beskriver det som å tilby produkter med «interaktiv kapasitet», det vil si livredningsutstyr som er koblet sammen og inngår i en «digital kjede».

Forandre data til innsikt

Når stadig flere produkter rundt oss blir koblet sammen, øker mulighetene raskt for nye forretninger. I alle fall for dem som lykkes med å gjøre data om til innsikt. Her er skyen en vanlig løsning, fordi det gir tilgang til alt fra avansert AI-verktøy til nærmest ubegrensede lagringsmuligheter.

– Når en bedrift kan håndtere store datamengder – big data – åpner det nye muligheter for å forstå både kunder og den interne virksomheten. Samtidig er det viktig at bedriftene forstår hvilke spørsmål de må stille sine data for å skape forretningsnytte.

Hun løfter samtidig frem to viktige aspekter man bør ha med seg inn i den digitale transformasjonen.

– For det første gjelder det å se verdien av riktig kompetanse. Det er lett å la seg lokke av ulike buzzord i denne sammenhengen, og å tro at en ny teknisk løsning automatisk genererer verdi. Slik er det ikke, og du må alltid ta utgangspunkt i forretningsnytten for ditt eget selskap. Selv om det kanskje ikke innebærer samme nytte og arbeidsmåter som tidligere.

Ny sikkerhetsrisiko

Det andre aspektet er sikkerhet.

– Sårbarheten trenger ikke nødvendigvis bli større når man utnytter skytjenester, men vær bevisst på at det kan oppstå helt nye typer sikkerhetsrisiko.

Les også:

Trendrapport: Cloud
Viktige spørsmål på vei mot skyen

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger