Inspirasjon

Slik gjenvinnes teknologien

Bare i Sverige kastes det så mange datamaskiner i løpet av én dag at de ville oversteget verdens høyeste bygg, Burj Khalifa, om de ble plassert oppå hverandre. Bedriften Inrego vil endre dette gjennom å rehabilitere og videreselge foreldet IT-utstyr.

Vi er alle klar over at teknologiutviklingen går rasende fort. Det som flyttet grenser for 15 år siden, ler vi nostalgisk av i dag. Teknologi blir mer bruk og kast, og bare en tredel av gammel elektronikk gjenvinnes. Beregninger viser at det finnes over 400 millioner mobiler, mange av dem fullt fungerende, som ikke er i bruk i hjem verden over.

Den svenske bedriften Inrego har siden 1995 kjøpt inn og rehabilitert IT-utstyr som ikke brukes lenger, for så å selge det videre. Erik Pettersson er bærekraftsjef, og tror at gjenvinning av elektronikk kommer til å bli større.

– Jo mer omverdenen har forstått at dagens bruk og kast kultur er uholdbar, desto større har oppmerksomheten og markedet blitt for å la IT-produkter leve så lenge som mulig, sier han. Det er lønnsomt for alle involverte, og er en utvikling som kommer til å fortsette. Dette er bare begynnelsen.

Gjenbruk i stedet for gjenvinning

Erik Pettersson poengterer at man kan få ytterligere miljøgevinst gjennom å gjenbruke i stedet for å gjenvinne.

– Vi arbeider med å funksjonsteste og ved behov reparere og oppgradere, for å forbedre de produktene vi kjøper inn for et nytt liv. Livssyklusen blir lengre og man tar vare på jordens ressurser på en bedre måte enn om man leverer sin gamle datamaskin til gjenvinning.

Ny-produksjon sliter på jordens ressurser

Produksjon av ny elektronikk er ressurskrevende. Det går med 240 kilo fossilt brensel, 22 kilo kjemikalier og 1 500 liter vann for hver eneste nye datamaskin. Erik Pettersson tror økt bevissthet rundt disse spørsmålene gjør bedrifter mer villig til å gjenbruke.

– Vi må handle mer langsiktig ut fra et miljøperspektiv, og begynne å sirkulere produkter på en helt annen måte enn hva som har blitt gjort tidligere. En utfordring for oss er å få bedrifter til å innse at det er enda bedre å gjenbruke enn å gjenvinne. Prosessen er like enkel, men kan lede til både bedre miljø og litt ekstra penger i kassen, sier han.

Viktig datasikkerhet

Når Inrego tar imot brukt IT-utstyr sletter man all informasjon fullstendig med hjelp av det verdensledende sletteprogrammet Blancco eller gjennom fysisk destruksjon av lagringsminnet. Kunden får en rapport med slettesertifikater på serienummernivå sammen med testresultater, utbetalt erstatning og hvor mange kilo karbonutslipp atmosfæren spares for gjennom gjenbruken.

– Når den nye personvernforordningen GDPR begynner å gjelde i mai blir det ekstra viktig at personopplysninger slettes. Vi hjelper bedrifter til å ta seg av dette, og sørger for at det er enkelt for dem å komme tilbake som kunder gjennom vår kundeportal.

Erik Pettersson poengterer viktigheten av å kvitte seg med elektronikk man ikke bruker så fort som mulig.

– La ikke ubrukt IT-utstyr samle støv i en bod. De synker raskt i verdi. Kunder får godt betalt for de produktene som etter rehabilitering kan selges videre, og per i dag kan vi gjøre det med 95 % av de datamaskinene vi får inn. De produktene som ikke går an å gjenbruke leveres til et gjenbruksforetak for miljøriktig håndtering, sier Erik Pettersson.

Inrego

Grunnlagt: 1995 i Lund. Finnes nå også i Täby.

Gjør: Kjøper inn, datasletter, rehabiliterer og selger videre utbrukte IT-produkter fra bedrifter og andre organisasjoner.

Ansatte: 130.

Eksempler på kunder: Skanska, Telia Finance, Stockholm universitet.

Årlig omsetning: Over 300 millioner kroner.

Les mer om hvordan du gjør et bærekraftig valg »

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger