IT-sikkerhet

Slik støtter Microsoft 365 din GDPR-tilpasning

GDPR, General Data Protection Regulation, eller Personvernforordningen som den blir kalt i Norge, skal beskytte enkeltindividets privatliv. GDPR er en omfattende regulering som kan medføre betydelige endringer for hvordan du samler inn, bruker og håndterer personopplysninger.

Microsoft har brukt mye tid på GDPR og på å tilpasse sine tjenester til å bistå bedrifter i deres GDPR – tilpasning. Med M365 har man tatt enda et skritt for å gjøre det enklere for små og middels store bedrifter å tilpasse virksomheten til GDPR.

I Dustin har vi omfattende kunnskap om Microsofts skyttjenester og om M365. Når du velger M365 som tjeneste får du ikke bare alle fordeler med M365, men også fortløpende vedlikehold, støtte og rådgiving til en fast månedskostnad.

For å følge reglene som GDPR foreskriver kan du arbeide i fire trinn

1. Oppdage

Du trenger å være i stand til å identifisere hvilke personopplysninger bedriften har og hvor de befinner seg – for eksempel i datamaskiner, servere, mobile enheter, e-mail eller apper.

2. Håndtere

Du trenger også å kunne kontrollere hvordan personopplysningene kan nås og brukes, og av hvem. Uansett om de befinner seg lokalt, i nettskyen eller i en mobil enhet.

3. Beskytte

Bedriften din må innføre sikkerhetstiltak for å forhindre, oppdage og agere, på for eksempel dataangrep og cyberangrep.

4. Rapportere

Hendelser i håndteringen av personopplysninger skal dokumenteres. Ved alvorligere hendelser må dere i tillegg rapportere til Datatilsynet og i enkelte tilfeller også til berørte personer.

Forsømmelse av reglene i GDPR kan føre til høye bøter, opp til 4% av omsetningen eller opp til 20 millioner euro. Med M365 får du riktig verktøy for å kunne håndtere personopplysninger på den måten GDPR krever.

M365 er en kombinasjon av Office 365, Windows 10 og Enterprise Mobility + Security. Det er en tjeneste som samler alt på ett sted, slik at det blir enkelt å få et totalt overblikk og kontroll over bedriftens totale databehandling, IT-drift og sikkerhet. Dette gagner spesielt små bedrifter som har en begrenset eller manglende IT-funksjon internt.

Hvordan forenkles min GDPR-tilpasning med M365?

M365 er enkelt å bruke selv for den som ikke har IT som sin hovedoppgave. Siden alt er samlet på et sted, trenger du kun å logge på en gang for eksempel for å begrense brukeradgang, forhindre adgang til bedriftsdata i en app eller oppdage dataangrep.

Noen av de løsningene i M365 som hjelper deg å opprettholde en høy datasikkerhet og oppfylle GDPRs krav er:

Azure Informasjon Protection

Med AIP kan du klassifisere og beskytte informasjon. Det gjør at du kan dele informasjon internt i bedriften eller eksternt, ha muligheten for å overvåke hvordan delt data behandles, og å agere ved uventede hendelser.

Azure Active Directory

AAD muliggjør multi-faktor autentisering og adkomstkontroll av data, og overvåking av blant annet mistenkelige inloggingsaktiviteter.

Microsoft Intune

Microsoft Intune gjør det enklere å sikre og håndter, iOS, Android og Windows-datamaskiner fra et enkelt sted. Intune er integrert i Office 365 og kan derfor hjelpe til å holde bedriftsdata sikre i Office Mobile Apps.

Microsoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security kontrollerer hvilke apper som brukes og identifiserer avvik og risikoatferd.

Microsoft Advanced Threat Analytics

ATA beskytter mot avanserte cybertrusler og hackerangrep ved hjelp av maskinlæring og adferdsanalyse.

Alle disse løsningene er tett integrerte med Office 365. Du får bedre kontroll og økt datasikkerhet uten at dere må endre hvordan dere jobber.

Les også:Microsoft 365 gir deg smartere verktøy

Kontakt oss i Dustin i dag på [email protected] for å få vite mer om hva som inngår når du kjøper M365 som tjeneste.

2 februar 2018

Tagger