Inspirasjon

Slik tester Lantmäteriet blockchain og AI

Hos det svenske Lantmäteriet - som har ansvar for eiendomsregistrering i Sverige – er man i full gang med å digitalisere. I nesten to år har de lansert en lang rekke digitale tjenester og pilotprojekter. For eksempel var de blant de første myndighetene i verden som gjorde en grundig test av blockchain-teknologien.

– Vi begynte allerede i 2016 å vurdere hvilken forretningsverdi blockchain-teknologien kunne gi oss. Hvis vi skal få nye løsninger til å fungere, må jo noen gå foran og teste dem, sier Anna Eriksson, som er CIO og utviklingsdirektør for Lantmäteriet.

Lantmäteriet benytter teknologien i et innovasjonsprojekt for å digitalisere og sikre alle dokumenter og hele flyten i eiendomssalg. Totalt er det omkring 31 trinn. Fra salget, via megler og bank, til den nye eieren er registrert hos Lantmäteriet.

– Med blockchain-teknologien kan man ikke manipulere eller forandre noen dokumenter. Det betyr at håndteringen blir mer effektiv og enda sikrere enn den er i dag. Dokumentene kan for eksempel være en kjøpekontrakt, sier Anna Eriksson.

Av andre digitalt prosjekter som er blitt innført, kan nevnes at søknader som håndteres på Lantmäteriets hjemmeside, er blitt digitalisert. På den måten er flere manuelle trinn blitt fjernet internt.

Lantmäteriet har i løpet av våren også testet om kunstig intelligens basert på IBMs Watson, kan erstatte menneskelige ressurser og gi like gode svar på spørsmål som stilles skriftlig på hjemmesiden. Den kunstige intelligensen skal selv finne frem det mest relevante svaret på spørsmålene.

– AI’en tilegnet seg mer og mer kunnskap. Vi overveier nå hvordan vi kan gå videre med prosjektet, sier Anna Eriksson.

Hva er digitalisering for deg?

– Digitalisering er samfunnsutvikling med teknologiens muligheter og med fokus på kundene, sier Anna Eriksson.

– Digitaliseringen kan også løse samfunnets utfordringer på helt andre måter enn vi normalt er vant til å gjøre det, sier hun.

Hvor viktig er det å involvere kundene i de digitale satsingene?

– Det er viktig i noen projekter. Da vi introduserte AI-løsningen på hjemmesiden, skulle kundene gjerne oppleve at tjenesten var en fordel for dem.

Mangelen på digitalt relatert IT-kompetanse er stigende. Hvordan vil dere løse det problemet?

– Ja, det merker vi godt. Derfor er det viktig at vi selv på IT-avdelingen hos Lantmäteriet suger til oss all digital kunnskap og lærer så mye som mulig av de digitale prosjektene.

Hva er det vanskeligste i din rolle?

– Det er å finne en god balanse mellom den moderniseringen av våre systemer og plattformer som vi må gjøre. Når det er på plass, kan vi fortsette digitaliseringen og gjøre nye innovative tiltak for raskt å skape verdier på nye måter.

Les også: Rapport: Slik skal ledere ta kommandoen i 2018

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger