Kundecase

Slutt på netthavari og driftsstopp

Stadige problemer med netthavari og driftsstopp lammet kraftselskapet Mariehamns Elnät. Da selskapet skulle anskaffe et nytt datasenter, var kravet deres først og fremst å få et robust system uten risiko for avbrudd. Stikkordet var redundans, og løsningen ble levert av Dustin.

Mariehamns Elnät er et selskap med lange aner. I 1909 fikk de første eiendommene i den ålandske hovedstaden elektrisitet, og i 1919 ble elverket overtatt av byen. Nesten 100 år senere er virksomheten rettet mot distribusjon av kraftnett og salg av elektrisitet til de 8 365 kundene på den finske øya. Deler av kraftselskapets virksomhet har i mange år vært integrert i den kommunale. Blant annet delte selskapet nettverk og server med Mariehamn by, en løsning som ikke var holdbar i lengden.

Flere leverandører tilbød lignende løsninger, men vi anså Dustins som den prisgunstigste. Dessuten tilbød de ekspertise, kompetanse og tjenester som vi hadde behov for. Og de leverte.

– Vi ble rammet av netthavari og driftsstopp flere ganger. Problemene eskalerte, og vi ble hver gang lammet og var svært sårbare, forteller Per Eriksson, administrerende direktør i Mariehamns Elnät.

Ikke bare kontrollen og overvåkingen av nettet ble avbrutt ved havariene.

– Vi kunne ikke lenger hjelpe kundene våre. Vi hadde heller ikke tilgang til økonomisystemet og fikk dermed ikke fakturert, sier Jim Tommiska, som er IT-ansvarlig.

Siden 2014 har Mariehamns Elnät vært et kommunalt eid aksjeselskap.

– Med etableringen av selskapet tok vi selv over tjenester, blant annet fakturering, og bygde opp vårt eget økonomisystem og kundedatabase, men vi var fort­satt tett knyttet til kommunens IT-struktur.

På Åland besluttet de å opprette en felles IT-struktur for den offentlige virksomheten i de 16 kommunene, kalt Ålands digitale agenda. Som nystiftet selskap havnet Mariehamns Elnät utenfor dette IT-fellesskapet.

Da tiden kom for å skaffe seg et eget datasenter, var sikkerhet et grunnleggende krav.

– Driftsstopp koster penger. Da vi kontaktet Dustin, hadde vi hatt to–tre avbrudd som lammet oss fullstendig. Det absolutt viktigste kravet var at vi alltid skulle være i gang og «up and running», sier Jim Tommiska. 

Noe av det første Dustin gjorde, var å studere den eksisterende serveren ved hjelp av analyseverktøyet D-pack og sammenligne ytelsen med behovene, dette for å få dimensjonert den nye løsningen riktig.

– Vi er et lite selskap med få ansatte, og det er utenkelig at vi skulle ha all kompetansen på et så avansert IT-system. Sammen med Dustin begynte vi å skissere ulike modeller og systemløsninger. For oss ble det litt av en opplæringsfase, der vi ble mer og mer bevisste etter hvert som prosessen skred fremover. Det ble til et samarbeid der vi jobbet frem en løsning sammen med Dustin, sier Per Eriksson.

Løsningen ble en klynge med virtualiserte miljøer, oppbygd med servere, nettverk og øvrig utstyr fra Dell. Både servere og lagring finnes i dag i to identiske versjoner på to fysiske steder.

– Både servere og lagring har full redundans, noe som har gitt oss den forsikringen vi trengte. I dag må det inntreffe to katastrofer før vi får problemer, sier Jim Tommiska.

Fra det første møtet til det nye datasenteret var i drift, tok det to og en halv måned.

– Det gikk veldig fort. Dustins eksperter hjalp oss også med igangsettingen, og i etterkant ser vi at det var en god investering. Dessuten fikk vi hjelp til å anskaffe lisenser for all programvare, noe som også utgjorde en stor del av det hele og gjorde prosessen kostnadseffektiv, legger han til.

Fordelene med det nye datasenteret er ikke lett å tallfeste. Men utenom forsikringen mot økonomisk risiko som en driftsstopp medfører, har Mariehamns Elnät fått en økonomisk gevinst som ikke var tatt med i beregningen.

– Primært var målet dataredundans, men ytelsesforbedringene har gitt økonomiske virkninger som vi kanskje ikke hadde forventet oss, sier Per Eriksson. 

Blant annet dreier det seg om lagring av kundedata. Eksempelvis blir kundenes strømforbruk registrert time for time, og disse måleverdiene er informasjon som ifølge finsk lov må lagres i minst sju år. 

– Tid er penger. Før kunne en database­filtrering med så store datamengder ta opptil 45 minutter. I dag tar det ett kvarter, noe som har gjort at tidsforbruket er redusert til 30 prosent, sier Jim Tommiska.

Som svar på hvorfor de valgte å jobbe med Dustin, sier han:

– Flere leverandører tilbød lignende løsninger, men vi anså Dustins som den prisgunstigste. Dessuten tilbød de ekspertise, kompetanse og tjenester som vi hadde behov for. Og de leverte.  

3 tips for et vellykket IT-prosjekt

  1. Sett tydelige mål.
  2. Ikke kjør deg opp i et hjørne. Vær villig til å satse noen ekstra kroner så du er klar for fremtidig funksjonalitet.
  3. Tenk redundans for hvert steg hele veien. Den ferdige løsningen må være redundant!

Slik ble det mulig

Utfordring

Et havarerende datasenter måtte byttes ut med et nytt og robust senter med innebygd forsikring mot fremtidige driftsstopp.

Løsning

Etter situasjonsanalyse og konsulasjon foreslo Dustin et helt redundant detasenter med kopier av all informasjon på fysiske servere. Dustin tok hånd om anskaffelse, levering og installasjon av utstyr og lisenser.

Resultat

I tillegg til at Mariehamns Elnät har fått den ønskede tryggheten i driften, har det nye datasenteret forbedret ytelsen og tidsgevinstene med over 60 prosent ved fakturering og datafiltrering.

Mariehamns Elnät

  • Mariehamns Elnät Ab eies av Mariehamn by på Åland.
  • Selskapet har ansvar for utbygging og vedlikehold av kraftnettet samt innkjøp og salg av kraft.
  • Mariehamns Elnät tar også hånd om byens gatebelysning og trafikklys samt utbygging av fibernett.
  • Blant de nesten 8 400 strømkundene finnes både mellomstore industrier og private husholdninger.
  • Selskapet er etter fjorårets selskapsetablering fortsatt helt kommunalt eid.
  • I 2014 var omsetningen 9,37 millioner euro.

Tekst: Susanna Lindgren
Foto: Daniel Eriksson