Kundecase

Smart løsning for en fleksibel fremtid

Etac ønsket å skape et enhetlig, sentralisert IT-miljø som støtter en virksomhet i rask utvikling. Da selskapet slo sammen sin norske og svenske IT-avdeling, fant Dustin den beste løsningen.

Etac er et ledende svensk selskap innen hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelighet samt lignende produkter og tjenester til sykehus, sykehjem og privathjem. De driver virksomhet i ni land og eksporterer til store deler av verden via distributører. Etac dekker alt fra idé, utvikling, produksjon, markedsføring og salg, til distribusjon og service.

– I og med at vi driver hele kjeden og de enkelte markedene håndteres på ulike måter, med alt fra store innkjøp til nettverk av små distributører, varierer også behovet for IT-støtte, forklarer Mats Ericsson, IT-sjef i Etac.

Selskapet har i løpet av årene vokst både organisk og gjennom oppkjøp. Veksten medfører økte krav til enhetlig rapportering og god varemerkepleie. Enheter som tidligere hadde en høy grad av autonomi, trenger nå en mer enhetlig systemstøtte. Det må bli enklere å arbeide over grenser og mellom ulike enheter.

– Vi ville bort fra floraen av ulike lokale systemer som hadde oppstått. Det dreier seg selvsagt om kostnadsbesparelser, men også om å kunne investere i kraftige og sentrale systemer med høy sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet, sier Mats Ericsson.

En viktig del av Etacs sentralisering berørte den parallelle, selvstendige IT-avdelingen i Norge. Selskapet besluttet å integrere denne med virksomheten i Sverige.

– Tidligere var kostbar båndbredde et hinder, men sånn er det ikke lenger, forklarer Mats Ericsson.

Fleksibel SAN-løsning

Etac henvendte seg til Dustin for å finne en egnet, moderne SAN-løsning som kunne romme det norske IT-senteret og samtidig gi fleksibilitet og skalerbarhet for fremtiden. De har i mange år kjøpt alt IT-utstyret sitt fra Dustin, med en finansieringsløsning der maskinvaren blir byttet ut med en ny før den er foreldet.

– Vi vil gjøre det enklere for oss selv så langt det er mulig, og minimere vår egen administrasjon. Valget av Dustin beror først og fremt på deres store produktbredde og svært gode logistikk. I takt med at systemene er blitt mer komplekse, har Dustin i stadig større grad hjulpet oss med å finne løsningsalternativer, forteller Mats Ericsson.

Høy fleksibilitet og skalerbarhet

I dette tilfellet var det viktigste for Etac å få et system som var basert på standard­produkter, med høy fleksibilitet og skalerbarhet som støtter en organisasjon i utvikling. Løsningen som passet best, var basert på et SAN-system fra EMC, kombinert med Dell-servere. Dustins konsulenter hjalp til med installasjonen. Fra bestilling til alt var i drift, tok det fem–seks våruker i 2015.

– Takket være grundig planlegging gikk systemflyttingen til Stockholm ytterst smidig. Vi sparer mye penger på ikke å ha parallelle datahaller, selv om jeg ikke kan gi et eksakt tall. Samtidig bidrar det til ensartethet og fleksibilitet, sier Mats Ericsson.

På lang sikt tror han likevel at deres egen drift vil forsvinne.

– Vi har gått fra å ha alt utstyr på huset til samlokalisering, og på sikt tror jeg vi kommer til å kjøpe det meste som sky­tjenester. Det blir ganske enkelt umulig­ å drifte alt selv på en kostnadseffektiv måte, avslutter han.  


3 tips for vellykket sentralisering av IT-infrastrukturen

1. Undersøk flere alternative løsninger for å finne den beste.

2. Dimensjonér riktig, og ikke slurv med analysearbeidet.

3. Tenk nøye gjennom alt før flytting, for å oppdage og avverge komplikasjoner.


SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

 • Etac trengte et enhetlig og fleksibelt IT-miljø som støtter en virksomhet i utvikling. Som et ledd i dette arbeidet ønsket de å slå sammen den norske og svenske IT-avdelingen.

Løsning

 • Den beste løsningen for å sentralisere systemene var en SAN-løsning fra EMC, kombinert med servere fra Dell. Finansieringen ble ordnet via Dustin, som også tok seg av installasjonen.

Resultat

 • Kostnadsbesparelser takket være mindre ressurskrevende IT-drift. Bedre ensartethet, fleksibilitet og skalerbarhet.Fakta Etac-konsernet

 • Tilbyr produkter for personer med nedsatt bevegelighet samt produkter og tjenester til sykehus, sykehjem og privathjem.
 • Produksjonsenheter i Sverige, Norge og Danmark.
 • Salgsselskaper i Australia, Danmark, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og USA.
 • Eksportavdelingen selger til store deler av verden via distributører.
 • Ca. 700 ansatte.
 • Omsetning i 2014: ca. 1,3 milliarder kr.
 • Etablert i 1973.
 • Eies av Nordstjernan.
 • Hovedkontor i Kista.

tekst: Björn Raunio   foto: Peter Jönsson

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger