Kundecase

Tydelige krav bak sky-suksess

Bademiljø hadde tydelige krav til oppetid da de ville legge medlemmenes ERP-systemer ut i nettskyen. Dustin tok utfordringen og utviklet en skreddersydd Server som Tjeneste.

– Jeg visste at det ville la seg gjøre, men det var bare Dustin som var tøffe nok til å ta utfordringen, sier Günther Schnell, innleid IT-konsulent med prosjektansvar for skyløsningen til Bademiljø AS. Bademiljø, som er en medlemseid VVS- og rørleggerkjede med 115 rørleggerbedrifter og butikker over hele landet med 850 rørleggere, ønsket å utvikle en felles skyplattform for sine medlemmer. Alle medlemmene hadde tidligere hvert sitt ERP-system, og mange viktige funksjoner som fakturering og behandling av arbeidsordre måtte gjøres på kontoret.

Nettskybasert løsning skaper rom for effektiviseringer

– Vi trengte ikke å regne på ROI for å konstatere at effektiviseringspotensialet er betydelig, sier økonomisjef Hjalmar Sæther hos Bademiljø.

Han forteller at mange av medlemsbedriftene lenge har etterlyst en bedre og mer moderne IT-løsning.

– De spurte om vi kunne bidra, og til nå har fem medlemmer fått tilgang til den nye løsningen. Etter den vanlige utviklingsperioden med prøving og feiling sitter vi nå med en topp moderne, skybasert totalløsning inkludert ERPsystemene i skyen, skreddersydd for hvert enkelt medlem.

I 2013 hyret Bademiljø inn Günther Schnell fra det som den gang var Spring Consulting (i dag kjøpt opp av Evry). Med sin bakgrunn innenfor løsningdesign på IT- og infrastruktur så Schnell med en gang at Bademiljøs medlemmer hadde et betydelig potensial for effektivisering dersom de var villig til å være med på et utviklingsløp hvor ERPtjenestene ble samlet i nettskyen.

Ifølge ham er Microsofts Azure-teknologi en av flere løsninger som passer til et slikt prosjekt.

En stor utfordring å tilpasse forretningssystemene

– Den største utfordringen i prosjektet har vært å tilpasse de forskjellige ERP-systemene til en skybasert drift. Det var første gang enkelte av VVS-systemene skulle prøves ute i skyen. Jeg var overbevist om at det ville la seg gjøre, så vi valgte derfor å være fanebærere for denne prosessen.

Schnell er glad for at Dustin, til tross for mange oppoverbakker, holdt motet oppe og delte hans tro på at en løsning var mulig.

Hjalmar Sæther forteller at medlemmene ofte er bedrifter med få i administrasjonen. – De sitter ofte med ansvaret for både personal, IT og salg. Et godt ERP-system er en uunnværlig støtte for at man skal kunne fylle disse rollene tilfredsstillende.

Alt skal ifølge ham spille sømløst sammen. Og rørleggeren har ofte en håndholdt terminal med seg i felten for å registrere arbeidsordrene, fakturere og så videre.

– Da blir i prinsippet en skybasert tjeneste den beste løsningen. Men vi måtte selv tilpasse den, sier han. Bademiljø har som mål å implementere systemet hos 25 av sinemedlemmer i løpet av året og at resten følger etter hvert.

Dustin har kunnet utvikle produktet Server som tjeneste

– Interessen er stor, spesielt hos de som arbeider i nærheten av de fem som har fått dette installert. De ser hvor godt det fungerer. Interessen manifesterer seg også etter de ordinære regionmøtene, sier Sæther.

Dustin har brukt dette prosjektet som et ledd i utviklingen av produktet Server som Tjeneste. Kundeansvarlig Ole Petter Eriksen hos Dustin forteller at de tilbød ekstra tid til å utvikle og tilpasse løsningen etter Bademiljøs spesifikasjoner, men han var aldri var i tvil om at dette var riktig.

– Vi sitter i dag igjen med et verdifullt produkt som det er stor etterspørsel etter, og som går rett inn i kjernen av Dustins fremtidige portefølje.

Han peker på det faktum at prosjektet lyktes så godt, også er et resultat av et lengre og velfungerende samarbeid mellom Bademiljø og Dustin.

– Gjennom leveransene av blant annet en skybasert Office365-løsning visste vi at Bademiljø var en kunde vi kunne samarbeide effektivt med, sier han

Gjør som Bademiljø og ansett Dustin som leverandøren din »

Bademiljø

Bademiljø AS eies av 115 rørleggerbedrifter og VVS-butikker. Kjeden omsatte for ca 2,1 milliarder kroner i 2015.

Gjennom innkjøpssamarbeid, kompetanseutvikling, fokus på drift og lønnsomhet samt felles markedsføring skal de styrke medlemmenes konkurransekraft i sine lokale markeder.

Tekst: Atle Abelsen
Foto: Bård Gudim