Kundecase

Variert og kreativ skolehverdag

På Kjenn skole i Lørenskog er læring basert på gode relasjoner, med digitale verktøy som en naturlig integrert del av skolehverdagen. – En iPad har liten nytteverdi hvis den ikke brukes riktig, men som et kreativt arbeidsverktøy er den uslåelig, sier undervisningsinspektør Eivind Fossland.

Lengde: 3:06

En tidlig mandag morgen summer det av ivrige stemmer fra elevene i 8F på Kjenn skole. De er midt i et prosjekt om bærekraftig utvikling, hvor hver gruppe har fått i oppgave å løse en utfordring de selv har definert. I skolens skaperverksted kan de bruke digitalt utstyr som podcaststudio, 3D-printere og vinylkuttere, og analoge hjelpemidler som papp og fargeblyanter for å realisere ideene sine. 13-åringene Sana Noori, Renee Sachdev og Ingvild Jensen har funnet opp en søppelkasse knyttet til en app som gir brukerne belønning hvis de sorterer avfallet riktig.
– Ideen er å «pante» søppelet og få penger eller bonuspoeng tilbake. Tanken er at det vil motivere folk til å kaste avfallet riktig sted, forklarer Sana.
– Teknologien utvikler seg så raskt at vi tror dette er fullt mulig om noen år, legger Ingvild til.

Gruppa laget en nettside på iPad som de brukte til å konstruere en 3D-modell av søppelkassa. Den ble så 3D-printet i miniformat.
– Vi brukte også iPaden til å finne informasjon og til å kommunisere med lærerne underveis. Det er kjempegøy å jobbe med slike prosjekter, og lærerne stoler på oss og lar oss prøve oss frem på egenhånd, sier Renee.

3d printing in class

Viktig verktøy

Også Philipp Werler (14) trives på skaperverkstedet. Hans gruppe har laget en app som kan levere sunn mat på døra – enten råvarer kundene kan tilberede selv, eller ferdige måltider.
– Jeg synes det er veldig gøy at vi har så mye teknologisk utstyr vi kan bruke på skolen, for det gir oss mange flere muligheter. Vi bruker iPad til alt fra å skrive manus til podcaster, lage videoer, finne fakta og til å 3D-printe ting, så den er et veldig viktig verktøy for oss. Den gjør at vi kan være kreative, og da blir undervisningen morsommere, fastslår han.

Sandra Krogh Rodum er lærer for åttendeklassingene, og forteller at lærerne på Kjenn skole bruker mye tid på workshop-er for å holde seg oppdatert på teknologien.
– Vi får god hjelp fra dyktige rådgivere fra Dustin og Apple, og er også flinke på kompetansedeling oss lærere i mellom. Det er viktig at vi er fortrolige med digitalt utstyr og programvare, slik at vi kan bruke det på en god måte i undervisningen, sier hun.

I prosjektarbeidet øver elevene også på å samarbeide og holde fokus over tid.
– De bruker utstyret vi har tilgjengelig for å sette ideene sine ut i livet. De øver seg på å løse konflikter og å ikke gi opp selv om oppgavene kan være vanskelige – og med hjelp og veiledning fra oss lærer underveis går det oftest bra, sier hun.

classmates editing a video together on an ipad

Smart og riktig bruk

Utdanningsdirektoratet definerer digitale ferdigheter som «en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring». I ny læreplan for grunnskolen som kom i 2020 understrekes det at digitale ferdigheter skal læres i alle fag, og utforsking, elevmedvirkning og inkludering står sterkere enn før.
– Teknologien har kommet for å bli, og den gir oss muligheter til å trene på digitale ferdigheter i en faglig kontekst. Vi bruker bøker når det er relevant, men det er like viktig å lære seg å bruke teknologi på en god måte, sier undervisningsinspektør Eivind Fossland ved Kjenn skole.

Skolen har 578 elever, og siden 2017 har hver elev hatt sin egen iPad.
– Gode relasjoner er selve fundamentet for læringsreisen, derfor har vi samarbeidet med psykologer for å snakke om tanker rundt relasjonsbygging, samarbeid og utviklingen av hjernen hos barn og unge. Det er viktig å forstå hvordan biologien henger sammen med elevens utvikling, faglig og sosialt, sier han.

Dustin har også bistått lærerne med planlegging av undervisningen med tanke på tverrfaglighet og kjerneelementer.
– Vi er opptatt av å bruke digitale verktøy smart og riktig slik at elevene kan finne sine egen veier og uttrykksformer for å vise hva de har lært. Det er viktig med en symbiose mellom fag og teknologi, og vi har endret måten vi jobber på i tråd med den nye læreplanen. Når elevene skal lære seg å utforske og tenke kritisk kan digitale verktøy være et utmerket hjelpemiddel. Vårt mål er å lære dem å lære, sier han.

taking notes on an ipad

Bidrar til å nå læringsmål

Dustin er en ledende online IT-partner i Norden og Benelux som hjelper kundene sine med å tilby optimale IT-løsninger tilpasset deres behov. Det gjør at de alltid er i forkant. Kjenn skole er en av en håndfull skoler som er utnevnt til Apple Distinguished School (ADS) i Norge. Sertifiseringen ble høytidelig markert i februar, da Dustin overrakte både diplom og kake. ADS-skoler har en klar visjon om hvordan teknologi kan bidra til å nå læringsmålene. Pål Brede Valdal og Steinar Sevje er begge pedagogiske rådgivere i Dustin.
– Kjenn skole er et fyrtårn for hvordan digitale verktøy kan integreres i undervisningen. Vi er opptatt av at teknologi ikke skal brukes bare for teknologiens skyld, men anvendes på riktig måte, sier Valdal.
– Bruk av teknologi skal være hensiktsmessig og understøtte autentisk læring. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å bruke iPad for å spikke et grillspyd, da er det bedre å gå ut i skogen og bruke en kniv. På Kjenn skole er de flinke med variasjon i skolehverdagen, og de er mye ute. De veksler mellom digitale og analoge læringssituasjoner, noe vi mener er det optimale. Det er krevende for ungdomsskoleelever å sitte stille i mange timer, tilføyer Steinar Sevje.

Ta kontakt for å høre om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon

Kontakt oss

Tekst: Sissel Fantoft

Sist oppdatert: 20 september 2023

Tagger