Kundecase

Vedlikehold med iPad

JCDecaux, som driver med utendørsreklame, trosser den nedadgående trenden i reklamebransjen. En av de viktigste oppgavene deres er å holde det voksende antallet reklametavler i topp stand. De bruker 200 iPad-er til dette.

Utendørsreklame er verdens eldste markedsføringskanal. Til tross for sin lange historie er dette et av få medier som trosser den nedadgående trenden i reklamebransjen.

– Det er flere grunner til økningen innen utendørsreklame. Stadig flere reklametavler blir digitale, noe som gir mange nye muligheter. Dessuten er utendørsreklamen plassert på steder der mennesker går forbi. De fleste møter mange reklametavler hver dag, sier Janne Tenkanen, IT-sjef hos JCDecaux i Finland, et av de største selskapene i bransjen.

I Europa er utendørsreklamens andel av den såkalte mediekaken i gjennomsnitt seks prosent. Finland har ligget etter i utviklingen, men også der tror Janne Tenkanen at de vil nå lignende tall i år.

Digitaliseringen av utendørsreklame går fort. I England står den digitale utendørsreklamen for 37 prosent, og andelen vil trolig være 50 prosent neste år. Også i Finland vil andelen digitale reklame­tavler komme opp i lignende tall om noen år, tror Janne Tenkanen.

Han vedgår at den raske digitaliseringen har kommet som en overraskelse. På tunnelbanen og i trikkene finnes det i dag digitale tavler, og JCDecaux har også digitale skjermer på kjøpesentre og stasjoner.

– Den digitale utendørsreklamen gir nye muligheter. Den kan enkelt tilpasses omgivelsene, for eksempel en jern­banestasjon. Annonsøren kan interagere direkte med mottakeren gjennom smarttelefoner eller QR-koder.

De som kjøper reklameplass fra JCDecaux, betaler ikke bare for plassen, men også for vedlikehold og rengjøring av reklametavlene. Ingen bedrifter ønsker å bli assosiert med en ødelagt eller nedtagget reklametavle.

En gang i fremtiden vil det kanskje være mulig å fjernvedlikeholde alle reklameplasser med et knappetrykk, men foreløpig må de holdes ved like manuelt.

For å lette arbeidet har JCDecaux kjøpt inn 200 iPad-er med spesial­utviklede apper til underleverandørene sine. Nettbrettene brukes til å ta imot arbeidsordrer og kvittere når et oppdrag er utført.

Nettbrettene har vist seg å tåle både intensiv bruk og dårlig vær. Janne Tenkanen forteller at han en gang glemte iPad-en ute i regnet, men den fungerte like godt etterpå.

– Grunnen til at vi investerte i nettbrett, er mer at vi vil heve kvaliteten enn at vi vil spare penger. Kvalitet og innovasjon har alltid vært en viktig del av kulturen i JCDecaux. Selskapet, som i dag er notert på Paris-børsen, har vært opptatt av å verne om sin bakgrunn som familiebedrift.

Bærekraft er et annet viktig spørsmål for JCDecaux.

– Bærekraftig utvikling er et av fokusområdene våre og noe vi utvikler kontinuerlig. Der det er mulig, bruker vi fornybare energikilder til å drive annonsetavlene. JCDecaux har også vært involvert i utviklingen av kollektivtrafikken i mange byer og sponset bysykler. Når vi velger leverandører, er det avgjørende at de er engasjert i bærekraft, sier Janne Tenkanen.

Han forteller at samarbeidet med IT-leverandøren Businessforum, som er en del av Dustin-gruppen, har pågått i minst 15 år.

Bestilling av nye enheter skjer via nettet, og der kan vi også oppgi om vi trenger programvare forhåndsinstallert.

– Når vi behøver noe utover det vanlige, tar jeg bare en prat med Kaitsu (kontaktpersonen hos Businessforum). Vi undersøker tilbud og priser, og så tar vi en kjøpsbeslutning.

Janne Tenkanen setter pris på hurtigheten og fleksibiliteten og at Dustin kjenner JCDecaux’ virksomhet godt.

– Vi har alltid fått god og personlig service, også når vi har bestilt små volumer.

JCDecaux

  • Fransk konsern som driver med utendørsreklame i 70 land og 3400 byer.
  • I Norden er selskapet aktivt i alle større byer og har rundt 200 ansatte. JCDecaux har titusenvis av utendørs reklameplasser i ulike formater, alt fra reklametavler til reklame på kundevogner og i kollektivtrafikken.
  • I og med den økende digitaliseringen har selskapet ca. 1500 digitale reklameplasser i Norden. I tillegg har de reklame på over 1000 bysykler (ikke i Finland).

Slik ble det mulig

Utfordring

Et voksende antall reklametavler rundt om i Finland krevde nye administrasjonsløsninger for vedlikehold.

Løsning

JCDecaux kjøpte inn 200 iPad-er som underleverandørene kan bruke til å ta imot og kvittere for oppdrag. Arbeidsordrene distribueres via en spesialutviklet app.

Resultat

Det nye systemet med å sende ut og kvittere for ordrer gjør at JCDecaux kan holde reklametavlene i topp stand til enhver tid. Nettbrettene har dessuten vist seg å tåle vær og vind.

Gjør som JCDecaux og benytt Dustin som leverandør: dustin.no/tjenester eller [email protected]

Tekst: Antti J. Lagus
Foto: Eva Persson