Inspirasjon

Vi må få mest mulig ut av ressursene

Hva betyr det for IT-bedrifter? Solutions har tatt en prat med Trisa Thompson, globalt ansvarlig for bærekraft i Dell.

Hva er de største utfordringene innen CSR de nærmeste ti årene?

De direkte konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer åpenbare. For å støtte lokalsamfunnene der vi er virksomme, må vi skape effektivitet og få mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene. Dette er både en utfordring og en mulighet. Det krever fokus på begrensning og tilpasning. Vi må forandre vår måte å designe og bygge produkter og tjenester på. Et sterkere samarbeid er også avgjørende for mer effektive klimatiltak.

En økende utfordring for vår industri er avfallsproblemet. Verden produserte svimlende 41,8 millioner tonn e-avfall i 2014 (ifølge United Nations University Report). Enda mer sjokkerende er det at mindre enn en sjettedel antas å bli gjenvunnet. Resten havner på søppelfyllinger og i deponier. Det er nødvendig med kollektive tiltak for å gjøre det lettere å gjenvinne. Vi må designe for gjenvinning og skape programmer og infrastruktur for gjenvinning der dette ikke finnes.

Hva er de største drivkreftene for forandring?

Urbanisering og befolkningsvekst endrer forbruksmønsteret. Innen 2025 forventer man at verdens befolkning er økt med en milliard mennesker, og i løpet av de nærmeste 30 årene kommer ytterligere tre milliarder mennesker til å tilhøre middelklassen.

Hva må produsentene gjøre for å møte forbrukernes krav?

Ifølge analyseselskapet Nielsen sier 55 prosent av online-forbrukere i over 60 land at de er villige til å betale mer for produkter og tjenester fra bedrifter som arbeider for positive sosiale og miljømessige forandringer. Bedrifter må sette seg langsiktige mål som legger til rette for fremtidig utvikling og gir rom for fleksibilitet i takt med at kundenes krav forandres.

Samlet inn 6,4 millioner tonn e-avfall

Trisa Thompson er President for Corporate Responsibility & Talent and Capabilities i Dell, med ansvar for Dells globale filantropi og bærekraft. Dell har i sin 2020 Legacy of Good definert 21 mål for hvordan teknologien og kunnskapen i selskapet skal kunne brukes der de gjør mest nytte for mennesker, samfunn og miljø. Via sitt globale returprogram har Dell samlet inn mer enn 6,4 millioner tonn e-avfall siden 2008. Målet er å gjenvinne 90 millioner tonn frem til 2020.


Tekst: Susanna Lindgren

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger