Kundecase

”Vi ønsker å være i forkant”

Det er vanskelig å ta et flyfoto under vann. Men det går an. Måledata kan skape et bilde av verden under overflaten – og beskytte utsatt natur. Men hvordan håndterer vi denne store og sensitive mengden data på den beste måten? Vi gikk til bunns i problemet.

Tenk på en skog. Tenk på gran og bjørk. Blåbærris, mose og lav. Ekorn og harer. Og elger. Tenk på den nesten ufattelig varierte naturen som skjuler seg bak begrepet "en svensk skog".

Det samme er tilfelle med livet under havoverflaten. Det er minst like variert som livet på land. Men mye vanskeligere å se. Likevel trenger både myndigheter og brobyggere å vite hvordan forholdene under overflaten ser ut, for å kunne fatte så gode beslutninger som mulig. Inn på scenen: Medins’ hav- og vannkonsulenter.

– Vi er et spesialistselskap innen marinbiologi. Våre medarbeidere henter kunnskap om forholdene under vann slik at våre kunder har et beslutningsgrunnlag når de skal ta vare på vannet og livet i vannet, sier administrerende direktør Olof Nilsson.

Medins havs och vattenkonsulter

Når Medins henter kunnskap om et vannmiljø, bruker de forskjellige typer måleenheter og filmopptak. Metoder genererer data som deretter brukes i visualiseringer og rapporter. Disse dataene må imidlertid lagres, og det tar mye plass. Mye plass.

– Det kan for eksempel være høyoppløselig undervannsfilm, eller målinger med sonar og ekkolodd. Sammen vil dette generere svært store datamengder. Vi må være sikre på at dataene lagres sikkert, da de er svært kostbare å produsere.

Tidligere hadde Medins sin egen serverløsning i egne lokaler. Det var vanskelig å få trygg tilgang hvis du var på en båt utenfor Nord-Norge. Det skapte også utfordringer for driftssikkerheten.

Vi må ha tilgang til disse dataene hele tiden, for å kunne jobbe. Tidligere kunne systemet stoppe, slik at vi ikke hadde tilgang. Heldigvis mistet vi ingen data, men vi ville ikke at det skulle skje igjen.

Sommeren 2019 startet derfor Medins drøftingen med Dustin. Hvordan kunne de løse dette? De kom fram til en todelt løsning. For det første fjernet de serverløsningen fra egne lokaler og kjøpte i stedet en infrastruktur som tjenesteløsning fra Dustin. Der ligger Medins data i en privat skyløsning i Dustins serverhall.

– Det er det samme sikkerhetsnivået som om de hadde serverne stående hjemme hos seg, sier Jochim Hallin, salgsspesialist hos Dustin.

– Men med denne løsningen trenger ikke Medins å kjøpe maskinvaren selv. De betaler bare for den kapasiteten de bruker. Hvis de trenger mer kapasitet ordner vi det, hvis de vil ha mindre - til en lavere pris - løser vi det også.

For det andre begynte de å bruke Dustins tjeneste Modern Workplace. I den tar Dustin over ansvaret for både vedlikehold og support på datamaskiner og mobiltelefoner.

Telefonsupport løser nå 75 % av problemene som oppstår. På mindre enn 10 minutter. Tidligere måtte en tekniker sette seg i bilen og kjøre til Medins kontor for å løse problemer på stedet.

– Dette har gitt oss driftssikkerheten vi trengte. I tillegg har vi muligheten til å jobbe hvor vi vil med bedre sikkerhet. I tillegg gir det oss flere muligheter til å jobbe mer digitalt. Vi ønsker å være i forkant. – Vi ønsker å kunne forme hele strømmen og vise årsakssammenhenger under vann. Nå som Dustin har kontroll på teknologien, kan vi konsentrere oss om det vi er eksperter på.

Finn ut mer om skytjenestene våre
Olof Nilsson

Vi ønsker å kunne forme hele strømmen og vise årsakssammenhenger under vann.

Olof Nilsson, Administrerende direktør, Medins hav- og vannkonsulenter.

Medins hav- og vannkonsulenter

Medins er en av Sveriges ledende spesialister innen utredninger av vannmiljø. Selskapet ble grunnlagt i 1988 og har i dag 30 medarbeidere. De arbeider med utredninger av biologi, sediment, marinarkeologi, undervannslyder, sjømåling, undervannsfilming, sonarkartlegging, biologiske laboratorieanalyser og andre typer elementer i vassdrag, innsjøer og hav. De tar oppdrag i hele Norden.

Slik ble det mulig

Utfordring

Medins genererer store datamengder og trengte en sikrere måte å lagre dataene på. De må også alltid å ha tilgang til dataene, uansett hvor en medarbeider befinner seg.

Løsning

Løsningen ble en privat skyløsning fra Dustin. I kombinasjon med tjenesten Modern Workplace. Det har gitt bedre driftssikkerhet, lettere tilgang og mulighet til å skape større grad av sikkerhet når det gjelder hvem som har tilgang til data.

Effekt

De ansatte i Medins kan konsentrere seg om jobben sin i stedet for å håndtere IT-problemer. De kan jobbe digitalt i hele verdikjeden. I tillegg har selskapets ulike konsulenter nå tilgang til dataene de trenger, når de trenger det.

Medins havs och vattenkonsulter

Tekst: Karin Aase
Foto: Sanna Tedenborg