Arbeidsplass

3 veier til en digitalt bærekraftig arbeidsplass

En bærekraftig arbeidsplass er også en mer økonomisk, dynamisk og attraktiv arbeidsplass. Veien dit er kortere enn du kanskje tror. Og den er digital.

Hvis du tidlig på 2000-tallet hadde bedt noen om å beskrive den perfekte arbeidsplassen, ville svaret sannsynligvis ha involvert gratis snacks, luksuriøse hvilerom og muligheten til å spille Fifa på storskjerm med kolleger. Dette var symbolene på hvordan de framtidsrettede selskapene i Silicon Valley tok godt vare på sine ansatte.

I dag er det ikke like sikkert at det holder å tilby en slags idealisert ungdomsklubb. Kompetente medarbeidere forventer mer. Gode verdier, fokus på bærekraft og en attraktiv bedriftskultur har seilt minst like høyt opp på ønskelisten.

Det høres flott ut, men hva betyr det egentlig at en arbeidsplass er bærekraftig? Kanskje det handler om mer enn vi først tror? Ifølge Henrik Lampa, bærekraftsjef i Dustin, er det viktig at både selve arbeidsplassen og funksjonene den har, er bærekraftige. I tillegg må det oppmuntres til bærekraftig atferd blant de ansatte.

Lampa peker på tre konkrete veier til dette målet:

1. Gjenbruk

De fleste hovedprodukter, for eksempel datamaskiner, skjermer og mobiltelefoner, kan brukes på nytt. Hvis du sletter data og frisker opp produktene, får de et nytt liv.

2. Leie av produkter

Det er bruken av IT-utstyret som skaper verdi i form av effektivitet og lønnsomhet – ikke eierskapet. Produktene du kan leie fra Dustin blir gjenbrukt og gjenvunnet etter at leieperioden er avsluttet.

3. Kjøp av tjenester

Når du kjøper ulike IT-tjenester, for eksempel nettverk som tjeneste, sikrer Dustin at maskinvaren brukes på nytt eller gjenvinnes.

Alt dette fører til smart ressursbruk og reduserte utslipp, sier Henrik Lampa. Men det er like viktig å sette fokus på bærekraft også når det gjelder de ansattes verktøy og vaner. Et aktuelt eksempel er fysiske møter. På kort tid har de blitt et utrydningstruet fenomen – til fordel for digitale møter som ikke krever reising eller gir utslipp.

Rebecka Carlsson, forfatteren av boken "Exponentiell klimatomställning", er enig i at teknologisk innovasjon må ledsages av endringer i holdninger og rutiner.

– Det er ikke slik at teknologiutvikling automatisk løser problemet. Til syvende og sist er teknologi bare et verktøy for oss mennesker. Kombiner eksponentiell teknologi med eksponentielle atferdsendringer og systemendringer som støtter opp om dette, så kan vi klare det – enda raskere enn vi tror.

Og kanskje enda billigere. Henrik Lampa understreker at bærekraft ikke bare er en myk verdi som gagner menneskeheten som helhet. Det finnes også viktige økonomiske insentiver for den enkelte organisasjonen.

– Ofte blir du mer attraktiv for kundene, og hvis det er en del av kundetilbudet, fremmer det konvertering eller salg. Hvis du også tenker sirkulært og ressurssmart, sparer du ressurser og derfor kostnader. Alt dette vises på selskapets bunnlinje – og i tillegg får du fornøyde kunder.

Les om våre tjenester for en mer bærekraftig arbeidsplass

Henrik LampaHenrik Lampa, bærekraftsjef i Dustin.Rebecka CarlssonRebecka Carlsson, forfatteren av boken "Exponentiell klimatomställning".

Tekst: Alfred Holmgren

28 mars 2021

Tagger