Inspirasjon

5 IT-trender for et mer bærekraftig 2018

Samfunnet digitaliseres samtidig som befolkningen øker, noe som gjør at både individer og bedrifter bruker flere IT-produkter. Vi ser på trendene innen bærekraft som skaper forutsetninger for at bedrifter kan ta et større sosialt og miljømessig ansvar.

– Vi trenger å se på IT-produkter i et livssyklusperspektiv. I dag finnes det et økt krav til transparens og det å kunne følge et produkt helt fra produksjonen. Det er også viktig at gammelt IT-utstyr ikke havner i en søppelhaug, men at den kommer ut i kretsløpet igjen på en kontrollert måte, sier Caroline Blomé, finansspesialist hos Dustin.

1. Skybaserte tjenester i stedet for lokale datasenter

Å bruke skytjenester for IT-drift minsker behovet for fysiske servere hos forbrukere og på kontorer, samtidig som det kan være et sikrere og mer kostnadseffektivt alternativ.

– Har du et datasenter kan det hende du ikke bruker av mer enn 40-50 prosent av plassen, men likevel vil serveren stå der og dra strøm. Med en skytjeneste kan vi ha flere kunder i samme miljø og optimere maskinvaren. Dustins datasenter drives også av grønn energi, noe som kanskje ikke ville vært tilfelle om man driftet alt selv, mener Andreas Remmer, salgsspesialist Datasenter, Dustin.

2. VR muliggjør service og møter på nett

Med virtual reality minsker behovet for å reise lange strekninger for møter eller konferanser. VR vil også blir brukt av IT-teknikere og annet servicepersonale for å undersøke feil og tilby service virtuelt, noe som minsker behovet for å reise samtidig som det er tidsbesparende. Både VR og AR forventes å være med på å forandre vårt syn på det fysiske rommet i framtiden.

3. Leasing i stedet for å kjøpe

Leasing blir et vanligere alternativ til å kjøpe IT-produkter. Med leasing sikres det at produktene ved avlevering avidentifiseres, slettes og brukes om igjen på en sertifisert og sikker måte, noe som også er viktig med tanke på GDPR og de nye datasikkerhetsreglene som trer i kraft innen kort tid.

– Leasing er et mer økonomisk holdbart alternativ der bedrifter får kontroll over sitt IT-utstyr og enklere kan budsjettere for framtidige innkjøp. De kan enkelt holde kontroll over hele livssyklusen og forsikre seg om at utstyret byttes på en sikker måte og ikke havner i feil hender, mener Caroline Blomé.

4. IOT og smarte enheter

Det blir vanligere med oppkoblede, smarte IT-produkter som selv måler sitt energiforbruk og kan slå seg av når de ikke er i bruk. Enhetene kan gi beskjed når de trenger oppdateringer eller service, noe som forlenger livslengden. Gjennom smarte enheter produseres også data som kan analyseres og brukes internt for å optimere IT-miljøet og gjøre det mer bærekraftig.

5. Egenproduksjon av grønn og fornybar elektrisitet

Flere bedrifter begynner å se på løsninger som gjør at de kan produsere sin egen grønne elektrisitet. Noen bedrifter installerer solceller for å forsyne sine egne kontorer med strøm, mens andre finner måter til å bruke energi fra fornybare kilder for å drive sine datasentre.

– Generelt er det sånn at når man produserer datatjenester får man et overskudd av varme, og den varmen kan man gjenbruke til noe annet, som å varme opp bolighus eller kontorlokaler, sier Andreas Remmer når han forklarer hvordan varme fra Dustins datasenter i dag gjenbrukes.

Tekst: Emelie Fågelstedt
Foto: Shutterstock

Les også: Slik blir ditt IT-miljø mer bærekraftig – ekspertenes beste råd

</p

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger