Strategi og lederskap

91 prosent får gjort mer med fjernjobbing

Forskerne er enige: vi er mer produktive når vi ikke må sitte på kontoret og jobbe hele tiden. Det finnes forklaringer på dette.

Fordelene med ”fleksibelt arbeidssted” diskuteres flittig. Forretningsmagasinet Forbes skriver at 91 prosent av de som fjernjobber opplever at de får gjort mer gjennom å kunne velge hvor de skal utføre jobben.1

Bedriftslederne har samme oppfatning. The IWG Global Workplace Study fra IWG (International Workplace Group) har intervjuet bedriftsledere i over 80 land, der 85 prosent mener at fleksible arbeidsforhold har økt produktiviteten i virksomheten.2

13 prosent mer effektive

Stanford-professoren Nicholas Bloom står bak en studie som pågikk over to år. Resultatet viste at de som fikk muligheten til å fjernjobbe ble 13 prosent mer effektive enn sine kolleger.3

Hva er grunnen til dette? For det første krever de arbeidsoppgavene som har vokst frem i kunnskapssamfunnet vidt forskjellige forutsetninger for å få et bra resultat.

Det vil si: en del av oppgavene har mer eller mindre kreativ karakter, og da kan det være en fordel å sitte nær kollegaer som man kan diskutere tanker og ideer med. Mange andre arbeidsoppgaver utføres best under mest mulig konsentrasjon. Det kan være vanskelig å få til i dagens kontormiljøer.

Forstyrret hver ellevte minutt

Nesten fire tusen nordiske kontormedarbeidere fikk ytre noe om sitt arbeidsmiljø i en undersøkelse fra innredningsforetaket Martela. Det viste seg at nesten 70 prosent av de som sitter i åpne kontorlandskap opplever at de blir avbrutt ganske ofte eller veldig ofte. De vanligste forstyrrende faktorene er telefonsamtaler og samtaler mellom kolleger.4

Forskeren Zöe Humphries har kommet frem til at vi blir forstyrret i gjennomsnitt hvert ellevte minutt i løpet av en normal arbeidsdag. Dessuten konstaterer hun at det tar 23 minutter å få tilbake konsentrasjonen – altså et regnestykke som ikke går opp, og med åpenbar effekt på produktiviteten.5

Jobber fulle arbeidsdager

Det distraherende miljøet er noe som også forskeren Nicholas Bloom peker på. Han løfter i tillegg frem at de som jobber hjemmefra i høyere utstrekning jobber fulle arbeidsdager. Kontorjobbene i hans undersøkelse hadde færre effektive timer på grunn av elementer som at de blir forsinket i trafikken, at de tar lunsj med en kollega og at de gikk tidligere for å rekke private ærender.6

Kjenner seg mer engasjert

Enda en grunn til høy produktivitet kom fram i en undersøkelse som New York Times skriver om. De som jobbet hjemmefra tre til fire dager i uken oppga betydelig oftere at de ”kjente seg engasjert” enn deres kollegaer som satt på kontoret hver dag. Den fysiske avstanden ga ikke en mental avstand.7

Stanford-professoren Nicholas Bloom kom i sin undersøkelse frem til at det er 50 prosent mindre sjanse for at medarbeiderne som får jobbe hjemmefra sier opp jobben sin.8

Dette kan ha sammenheng med at hjemmekontor er en ettertraktet gode – og i noen tilfeller et krav. Muligheten til å jobbe hjemmefra havner høyest på listen når unge talenter søker jobb, ifølge IWG (International Workplace Group).9

Mange jobber fra bilen

Det kan også være verdt å huske på at hjemmekontor kan være mye mer enn å jobbe hjemmefra. I USA oppga 40 prosent av de som jobbet utenfor kontoret, at bilen er en av deres arbeidsplasser.10

I tillegg fortsetter antallet ”coworking-spaces” stadig å øke – fra 18 700 plasser globalt i 2018 til 22 400 plasser i 2019, ifølge prognosene. Å jobbe fra et coworking-sted kan også ha en indirekte påvirkning på produktiviteten. Disse stedene gjør det lettere å få inspirasjon fra andre, og dermed utvikles og bygges nettverk. 11

jobba på distans

Kilder:
1. www.forbes.com
2. www.iwgplc.com
3. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
4. shortcut.se
5. chef.se, Zoe Humphries, En privat sfär ökar prestationen
6. www.va.se
7. www.nytimes.com
8. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
9. vision.se
10. www.regeringen.se
11. www.statista.com

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger