Strategi og lederskap

Bli en digital vinner

Hvordan bytter man til Industri 4.0 på ordentlig? Eksperten identifiserer de digitale vinnerne, og gir råd om hvordan nordiske selskaper kan skjerpe virksomhet sin for å nå toppnivået.

Det er lenge siden startskuddet for digitaliseringen smalt, men de fleste av verdens industriselskaper har knapt forlatt startgropa. Det viser rapporten "Global Digital Operations Study - Digital Champions" fra PwCs konsulentfirma Strategy&, som bruker data fra 1 155 ledere i store og mellomstore selskaper i 26 land rundt omkring i verden.

Hvor i verden er de digitale vinnerne?

Det er i Asia-Stillehavsregionen dagens digitale, vinnende selskaper befinner seg.

– – At de digitale vinnerne hovedsakelig blir funnet blant asiatiske selskaper, skyldes delvis at de ofte er yngre selskaper. Sammenlignet med konkurrenter i for eksempel Europa og USA, har det vært lettere for dem å raskt ta i bruk ny teknologi som bidrar til å få alle deler av virksomheten til å kommunisere bedre. Mens flere eldre selskap fortsatt sliter med en tungrodd prosess for å komme seg videre fra gamle systemer, sier Tobias Kihlén, sjef for driftspraksis i PwC Sverige. Det betyr at selv gode og velbygde nordiske selskaper, har ligget bakpå i digitaliseringsprosessen, konstaterer han.

Bransjene som skiller seg ut som vinnere, er bil- og teknologibransjene. Selv om det i dag er få nordiske selskaper som kan rangeres i det digitale toppskiktet, mener Tobias Kihlén at det er mange som er på god vei, og som investerer for fremtiden.

Hva kjennetegner en digital vinner?

PwC-rapporten viser at de som har klart å komme lengst i digitaliseringsprosessen, er selskapene som har nådd et høyt modenhetsnivå på hovedsakelig fire områder:
Teknologi, organisering og kultur, produksjon og logistikk, samt kundeløsninger.

– De digitale vinnerne klarer å administrere disse økosystemene med hell, sier Tobias Kihlén og påpeker en nøkkelfaktor for å lykkes med digitalisering: Å finne de rette forretningspartnerne til å utvikle virksomheten.

– Selvfølgelig er det eksempler på selskaper, for eksempel Amazon, som dikterer vilkårene for økosystemet selv. Men for de fleste selskaper, handler det mer om å velge riktig teknisk økosystem å operere i, og de riktige partnere. De som har lyktes, har hatt en klar strategi med å evaluere nye teknologier og evnen til å kontinuerlig evaluere bruken.

Beregninger viser at selskaper som i dag investerer i ny teknologi og digitale økosystemer, har potensiale til å øke fortjenesten med 15 prosent de neste årene.

Suksessfaktor: Ny teknologi

Tobias Kihlén bruker AI som eksempel på ny teknologi som kan brukes til å oppnå markedsfordeler for de som, for eksempel, tør å investere i unike tilpasninger for å optimalisere transport eller lagerbeholdning.

– UPS er et eksempel på et selskap som bruker AI på en interessant måte for å håndtere alle eventualiteter som kan oppstå når en pakke skal leveres. De har et optimaliseringssystem som hjelper til med å håndtere det uforutsette, for eksempel vær- og trafikkulykker, og tilpasser ruten underveis. Systemet er i stor grad utviklet spesifikt for virksomheten deres.

Det er vanskelig å forutsi hva AI kan bety for industribedrifter i fremtiden, men eksperter mener det ligger et enormt potensiale i å støtte operativ beslutningstaking.

Suksessfaktor: Organisasjon og kultur

Det er ikke teknologien som hindrer utviklingen, men snarere mangelen på menneskelig arbeidskraft med de rette ferdighetene som er i stand til å håndtere den. Samtidig som ny teknologi viser veien videre, vokser menneskets rolle i å oppnå suksess.

– En rapport fra World Economic Forum, fastslo at en gjennomsnittlig ansatt trenger 101 dager med videreutdanning frem til 2022 for å kunne fortsette å utføre arbeidet sitt. Å sikre riktig kompetanse er ekstremt viktig for selskapene, sier Tobias Kihlén.

Suksessfaktor: Produksjon og logistikk

I kjølvannet av automatiseringen, reduseres behovet for billig arbeidskraft. Kombinert med økte transportkostnader, driver dette trenden med at flere og flere selskaper flytter produksjonen nærmere sluttkunden.

Industry 4.0 er en fellesbetegnelse for det brede spekteret av teknologier som for tiden endrer måten vi produserer varer på. For nordiske selskaper som ønsker å ta steget inn i en digitalisert fremtid, tipser Tobias Kihlén om viktigheten av å evaluere dagens situasjon. Å se på ditt eget selskap for å finne ut hvilke ferdigheter som er tilgjengelige og hvilken teknologi som kan brukes. Det handler om å våge å se potensialet som gjør at selskapet kan utvikle seg til noe unikt. Når denne jobben er gjort, er det mulig å identifisere veien videre.

Suksessfaktor: Kundeløsninger

Digitale vinnere skaper verdi ved å se kundekontakter som et økosystem som er verdt å utvikle og pleie. De styrker kontinuerlig kundekontakt og utvikler deres produkttilbud gjennom digitale løsninger, enten deres egne eller gjennom partnere.

Våg å prøve, tør å endre

Vær samtidig forberedt på å tenke nytt. Siden den teknologiske utviklingen beveger seg svært raskt, er det avgjørende å våge å prøve ny teknologi, og deretter tørre å ta et valg når omstendighetene endrer seg.

De som lykkes best, har viljen og evnen til å bruke eksisterende økosystemer.

– Du ser mulighetene, men innser samtidig at du ikke kan håndtere alt selv, men må søke samarbeid med andre. Samtidig løfter Tobias Kihlén en advarende pekefinger om å huske cybersikkerhet når partnerne plukkes ut.

Til tross for advarselen, ser han flere muligheter enn risiko med digital utvikling, og det mest spennende finner han i det ukjente potensialet i dagens teknologiutvikling.

– Det finnes applikasjoner som vi ennå ikke kan forestille oss. Blockchain-teknologi er et eksempel på en teknologi som lenge var ukjent, men som nå har fått en ny rolle når det kommer til å bygge forbrukertillit. Dette er teknologier som vil være avgjørende i en tid der transparens og sporbarhet av varer blir stadig viktigere, for eksempel i mat- og motebransjen.

Les også:Digital nybegynner eller vinner?

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger