Strategi og lederskap

De 3 CIO-typene: er du rett for bedriften din?

I følge en undersøkelse fra Deloitte finnes det tre ulike typer CIO-er. Hvilken type er du? Og er du på rett plass?

Det amerikanske revisjons- og konsulentselskapet Deloitte har intervjuet folk i 1200 teknologibedrifter over hele verden og funnet at det finnes tre typer IT-ledere.

Trusted operator

Den tradisjonelle IT-sjefen som sikrer at teknologien fungerer og tilfredsstiller bedriftens behov til rett pris, finner vi i undersøkelsen under typen «trusted operator».

Trusted operator:

 • Den vanlige IT-sjefen, 42 prosent av de spurte.
 • Tar seg av driften og sikrer at selskapet har tilstrekkelig IT-støtte uten at kostnadene løper løpsk.
 • Viktige egenskaper er nøyaktighet og teknisk kunnskap.
 • Rapporter til økonomisjefen, men har ikke så mye kontakt med andre ledere i bedriften.
 • Har sjelden en rolle i selskapets innovasjonsarbeid eller utvikling

Change instigator

Neste CIO er typen som Deloitte kaller «change instigator». Ettersom teknologien går raskere enn noensinne, er den ikke lenger en støttefunksjon, men en avgjørende del av de fleste bedrifter. En «change instigator» støtter forretningsutviklingen ved å implementere en ny teknologi i virksomheten.

Change instigator:

 • Den minste gruppen, 22 prosent av de spurte.
 • Driver teknologisk utvikling som fremmer forretningsutviklingen.
 • Hentes ofte inn eksternt for å lede store transformasjoner.
 • Viktige funksjoner er å kunne kommunisere, forstå selskapets prioriteringer og kunne tilpasse seg raske teknologiske og organisatoriske endringer.

Business co-creator

En mer visjonær CIO er «business co-creator». Han eller hun sitter i ledelsen og utvikler ved hjelp av informasjonsteknologi bedriftens forretningsstrategi.

Rollen som kreves som CIO styres av en rekke faktorer, bl.a. bransje og bedriftens størrelse. Men i bunnen finnes et mer grunnleggende spørsmål:

– Vil bedriften ha en person som forvalter eller utvikler? Det kommer helt an på hvor bedriften befinner seg, og der trengs det selvinnsikt for å legge seg på rett nivå. Hvis IT-miljøet vakler og du ikke oppfyller de mest grunnleggende SLA-ene, er det ikke mulig å starte på noen digital transformasjon før du oppnår bedriftens tillit, forteller Jonas Hogener, rekrutteringskonsulent med fokus på IT-ledere og IT-roller hos rekrutteringsselskapet WiseIT.

Han mener at det viktigste når en bedrift skal rekruttere en CIO, er at de tør å være selvkritiske og se grundig på bedriftens behov før beslutninger fattes.

– CIO har blitt en stadig mer forretningskritisk rolle, derfor går vi i retning av en person som i større grad leder endringen. For ti år siden var det ofte viktigere å ha en teknisk bakgrunn. I dag er det større fokus på kommunikasjon og entusiastiske medarbeidere, sier Jonas Hogener.

Når rollen til CIO utvikler seg og endres, er det lett å få inntrykk av at alle må være transformatorer eller visjonære, men det vil fremdeles være plass til ulike typer CIO-er i fremtiden. Som seniorleder innen IT, kan du koste på deg selv å bestemme hva du vil satse på, sier Jonas Hogener.

– Se på hva dine sterke sider er, og vær tydelig på hva du vil. Det gjør det også lettere for oss som rekrutterer å finne en match, sier han og fortsetter:

– Det vil bli stilt strenge krav til fremtidige CIO-er. Det avgjørende er om en CIO har evnen til å bygge et sterkt team rundt seg som kan utfylle CIO både når det gjelder kompetanse, erfaring og personlighet, sier Jonas Hogener hos Wise IT.

Business co-creator:

 • 32 prosent av de spurte.
 • Bruker IT-teknologi til å drive forretningsutvikling, samtidig som de har den tradisjonelle rollen til IT-sjefen ved å gi selskapet tilstrekkelig IT-støtte.
 • Viktige funksjoner er evnen til å delegere og samarbeide med de riktige personene i selskapet og dermed bli et bindeledd mellom teknologi og forretningsutvikling.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger