Arbeidsplass

Derfor bør du satse på leasing

Å lease bedriftens IT-produkter frigjør kapital, gjør det enkelt å budsjettere og er dessuten en bærekraftig løsning. Men det finnes noen ting å tenke over.

Det er bruken av IT-utstyret som skaper verdi i form av effektivitet og lønnsomhet. Ikke å eie utstyret. Å investere i eget IT-utstyr er ikke alltid den beste løsningen. Derfor vokser interessen for leasing.

– Etterspørselen på leasing øker stadig. Vi signerer nærmere 1500 nye leasingavtaler hvert år i Norden. Kundene er alt fra mindre selskap til kommuner og større selskap, konstaterer Christian Persson, ansvarlig for forretningsfinansiering hos Dustin.

I prinsippet kan alle IT-produkter, som datamaskiner, smarttelefoner, servere og konferanseutstyr, leases i stedet for å kjøpe. Leasing er et økonomisk smart alternativ, mener Christian Persson. Det betyr at en bedrift ikke behøver å gjøre store investeringer for alt utstyret med en gang, men i stedet kan investere pengene i ting som gir avkastning her og nå. I tillegg har de fleste IT-produkter en verdi etter at avtaletiden er over, og kan regnes av ved innkjøpet.

Det er bruken av IT-utstyret som skaper verdi i form av effektivitet og lønnsomhet. Ikke å eie utstyret.

Hos Dustin kan leasingkundene med et Asset Management-system enkelt holde styr på når utstyret skal byttes ut. Her får de også oversiktlige rapporter for budsjettering. På denne måten har vi oversikt over livssyklusen til bedriftens IT-produkter.

– I systemet ser brukeren hvor utstyret befinner seg i bedriften og hvem som bruker det. Kostnaden kan fordeles per ansatt eller sted. En fast månedspris gjør budsjetteringsprosessen enklere, og det blir lettere å forutse kontantstrømmen, sier Christian Persson.

Leasingperioden varierer. For en mobiltelefon er avtaletiden 18 til 24 måneder, og for datamaskiner 36 måneder. Når perioden utløper har man tre alternativer; Gi det tilbake, fortsette å lease eller kjøpe ut utstyret til markedsverdi.

– Ut i fra vårt livssyklus-perspektiv er det viktig at gammelt IT-utstyr ikke havner i en skoeske eller på en på et lager. Det må ut i kretsløpet på en kontrollert måte igjen. Dels på grunnen av bærekraftsperspektivet og til dels på grunn av nye krav til personvern gjennom GDPR. Like viktig er det for bedriftens egen sikkerhet, slik at ingen bedriftshemmeligheter havner i feil hender, sier Caroline Blomé, finansspesialist hos Dustin.

I leasingløsningen sørger Dustin for at IT-produktene avidentifiseres, slettes, gjenvinnes eller leveres tilbake på en sertifisert og sikker måte.

– Kundene kan få en rapport med slettingen og gjenbruk av utstyr. Dette kan de bruke i egne miljørapporter, sier Caroline Blomé.

Viktig å tenke på

Når du leaser er det viktig å tenke på utstyrets livslengde, slik at avtaletiden på leieavtalen står i stil med utstyrets levetid. Ellers risikerer du å ha en leieavtale for utstyr som du ikke bruker eller som ikke fungerer.

Det er også viktig at du sier opp avtalen innen leasingperiodens slutt. Hvis ikke så kan den forlenges med ett år, råder Dustins Christian Persson.

Vil du vite hvordan leasing kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med en av våre eksperter

Les også:

Slik gjenvinnes IT-teknologien