Arbeidsplass

Digitale verktøy til de ansatte

41 prosent av de ansatte sier de ikke har de digitale verktøy de trenger. Tallet kommer fra en undersøkelse utført av IT-selskapet VMware, blant 3600 ansatte i 18 forskjellige land i EMEA-regionen - inkludert Norge.

41 prosent av de ansatte sier de ikke har de digitale verktøy de trenger.

41%

– Undersøkelsen viser at IT-avdelingene opplever at bedriften har de verktøyene som skal til for at ansatte skal kunne gjøre jobben sin. De ansatte sier at de ikke har det. For å få tak i menneskene med rett kompetanse, og ikke minst beholde dem er det viktig å tilrettelegge for at de ansatte får gjort oppgavene sine på en effektiv måte. Da må de få de digitale verktøy og enheter de har behov for, kommenterer norgessjef i VMware Andy Stevens.

Videre sier Stevens at det er viktig for bedrifter å sikre at de ansatte har en trygg og sikker måte å samarbeide på og at de har tilgang til de virtuelle arbeidsområdene fra hvor som helst.

I den samme undersøkelsen svarer 49 prosent at de er usikre på om det er HR eller IT de skal snakke med om sin digitale hverdag.

andy stevens profilbilde

Norgessjef i VMware Andy Stevens.

Hvem i ditt selskap jobber med å forbedre og forenkle IT-løsningene slik at dere er konkurransedyktige i dag, i morgen og i et lengre perspektiv?

Heidi Storm Kristiansen er leder for mobilitet i Dustin. Hun forklarer at det å ta i bruk digitale verktøy på arbeidsplassen involverer alle i organisasjonen.

– Spesielt er det viktig med et koordinert fokus fra ledelse, HR og IT, sier hun.

Effektivt og kostnadsbesparende

Digitalisering handler om å ta i bruk teknologi for å forenkle og effektivisere bedriftens kjernevirksomhet. Ett ledd i dette arbeidet er å investere i et Unified Endpoint Management (UEM)-verktøy. Et komplisert begrep, men med enkle prinsipper – og stor gevinst. Kort sagt er UEM en plattform hvor mobile arbeidsverktøy som nettbrett, mobiltelefoner, rugged enheter samt tradisjonelle endepunkter som PC, Mac og Chromebook, administreres fra en enkelt konsoll.

Ifølge analyseselskapet Gartner vil 70 prosent av alle virksomheter ha behov for UEM innen 2024.

– Etterspørselen etter et UEM-verktøy har økt det siste året fordi det er ønskelig å kunne ha en mer moderne styring av PC, Mac og Chrome i tillegg til de mobile enhetene. IT må se bort fra den gamle måten å tenke på, hvordan man bruker separate verktøy for å administrere og sikre de forskjellige endepunktene. Riktig teknologi og verktøy, kombinert med å gi de ansatte en god brukeropplevelse gjør at bedriftens ansatte blir mer effektive, sier Storm Kristiansen.

Spisskompetanse mobilitet/UEM

Mobilitet har de siste årene blitt et komplekst fagfelt fordi det nå skal administrere alle endepunktene i bedriften, ikke bare mobiler og nettbrett. Forretningsområdet består av flere komponenter enn tidligere og krever forståelse av både endepunktteknologi (Windows, iOS, Android, MacOS, Android for Enterprise osv.) og UEM-verktøyet.

Mobilitetsteamet i Dustin har over ti års erfaring, og de har levert til en rekke globale og internasjonale kunder.

– Design og implementering av fremtidens digitale arbeidsflate, UEM, krever spesialisert kompetanse. Å anvende riktige ressurser som har helhetsforståelse, høy kvalitet og kapasitet til å gjennomføre prosjektet fullt ut, er suksesskriteriene for et vellykket mobilitetsprosjekt, sier Storm Kristiansen.

Hva får bedriften ved å iverksette et UEM prosjekt:

 • Moderne administrasjon av alle endepunktene i ett og samme UEM-verktøy.
 • «Out of the box experience», innrullering av nye og eksisterende enheter uten at IT involveres.
 • Enkel tilgang for sluttbruker til interne ressurser og applikasjoner fra hvilken som helst enhet.
 • Komplett sikkerhetsløsning som tilpasses bedriftens krav.
 • Ivaretar regulatoriske krav, som GDPR.

Flere tall fra VMware sin undersøkelse:

 • 84% av de ansatte ønsker at HR og IT skal jobbe bedre sammen.
 • Åtte av ti sier at HR bør tillegges mer ansvar for å forbedre de ansattes digitale opplevelse.
 • To tredjedeler av de ansatte sier at fleksibiliteten i de digitale verktøy de trenger for å arbeide, vil påvirke beslutningen om å søke eller akseptere en stilling i et selskap.

I bedrifter med høy vekst:

 • 76% har frihet til å jobbe fra sitt personlige utstyr (36% i selskaper som underpresterer / ikke vokser)
 • 68% har apper som gjør dem produktive fra første dag (36% i selskaper som underpresterer / ikke vokser)
 • 93% er utstyrt med apper på hvilken som helst enhet for de viktigste oppgavene deres, (47% i selskaper som underpresterer / ikke vokser).
Heidi Storm Kristiansen

Heidi Storm Kristiansen, Mobility Manager Advanced Sales, Dustin.

Vil du vite mer om Unified Endpoint Management (UEM)-verktøy?

Send oss en e-post

Tekst: Redaksjonen Dustin
Foto: VMWare

Sist oppdatert: 16 september 2022

Tagger