Kundecase

Dustin får IT til å fungere hos oss

Kompetent rådgivning og praktisk støtte er avgjørende når en mellomstor entreprenørbedrift med slank administrasjon skal gjøre digitale kvantesprang.

Betongsaging, kjerneboring, riving, miljøsanering. Det er hverdagen i R3 Entreprenør. I den grad vi forbinder dette med disrupsjon, er det først og fremst i bokstavelig forstand - støyende aktiviteter og fysisk endring av bybildet.

Inntil nylig var det da også lite digital transformasjon å spore i R3 Entreprenør. Timelister ble ført for hånd på papir. De fleste ansatte hadde ikke e-post (ja, du leste riktig). Prosjektdokumentasjon var dårlig organisert og lagret på aldrende servere.

Digitale løft i støtteprosesser

Det var en lite fremtidsrettet situasjon, sier HR-ansvarlig Line Prytz i R3 Entreprenør: – Bygg og anlegg har like store behov for digitalisering av støtteprosesser som alle andre, men av flere årsaker har det tatt lengre tid. Delvis skyldes det at medarbeiderne ikke bruker PC til daglig, sier hun.

Selskapet med 125 ansatte og 230 millioner kroner i omsetning står nå midt oppi betydelige forbedringer og effektiviseringer av sine støtteprosesser.

– Vi har allerede innført skybasert timeføring i Xledger og annen personalhåndtering i InfoTjenesters Simployer. Ansatte som ikke jobber på PC, bruker app på smarttelefonen for å registrere informasjon, sier Prytz.

Slank organisasjon, store ambisjoner

Selskapet har en veldig slank stab, og i praksis er HMS- og kvalitetssjef Håvard Paulsen eneste IT-ressurs på kontoret i Østre Aker vei i Oslo. Han har også fått ansvaret for å innføre det skybaserte SharePoint-verktøyet Briva fra Avento for å håndtere prosjektdokumentasjonen i R3 Entreprenør.

– Uten støtten fra Dustin hadde det vært vanskelig for oss å gjennomføre disse digitale løftene for selskapet. De har hjulpet oss å gjøre de riktige valgene av leverandør og plattform, før de har bistått i implementeringen og nå sikrer stabil drift, sier Paulsen.

Dustin leverer nettverk, infrastruktur og “kontor i skyen” til R3 Entreprenør.

– I praksis er det Dustin som er IT-avdelingen vår. De står for en kombinasjon av kompetent rådgivning og tilstedeværende støtte som gjør at vi kan høste de samme digitale gevinstene som større selskaper.

Dustin har kommet på innsiden

I det daglige har Dustin en dedikert person til R3 Entreprenør, og Dustin gir løpende support på Microsoft Office 365-verktøy. Paulsen sier at dette fungerer veldig godt i praksis.

– Én ting er tilgjengelighet og hjelp når vi står fast. Enda viktigere er at vedkommende kommer til oss med spørsmål og råd - ofte før vi selv har identifisert den aktuelle problemstillingen. Dette inkluderer viktige oppdateringer og håndtering av IT-sikkerhet. Da er vi aldri på hæla, sier han.

Paulsen har også fått oppleve fordelene ved at Dustin er en stor forhandler av datautstyr.

– Når vi trenger fornyelse av hardware, får vi verdifull rådgivning basert på Dustins kjennskap til oss. Fordi Dustin forhandler nær sagt alle merker, får vi uhildede forslag til hva som er de beste kjøpene for oss.

Utmaning/utfordring:

R3 Entreprenør har ikke egen IT-avdeling til å håndtere selskapets nettverk, infrastruktur og software. Samtidig har de et behov for å digitalisere støtteprosesser, som for eksempel timeføring og prosjektdokumentasjon.

Løsning:

Dustin er IT-avdelingen til R3 Entreprønør. Dette inkluderer daglig drift og støtte av ovennevnte prosesser, samt rådgivning og implementering ved større digitale løft.

Effekt:

R3 Entreprenør får en IT-avdeling med samme sterke og brede digitale kompetanse som et større selskap, og R3 kan stille store krav til prestasjon og service. Samtidig kan R3 fortsette å fokusere på det de kan aller best, nemlig riving, betongsaging og miljøsanering.

Vil du vite mer om IT-driftstjenester klikk her eller vill du bli kontaktet?

Om R3 Entreprenør AS

Selskapet ble til da Norsk Gjenvinning Entreprenør AS og 13-gruppen AS slo seg sammen høsten 2014. R3 Entreprenør er en av de største enhetene i Norge innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. De utfører prosjekter over hele landet og er representert med kontorer i Oslo, Drammen, Skien og Rudshøgda. Selskapet har rundt 125 ansatte og en omsetning på drøye 230 millioner kroner.

De digitale utfordringene i R3 Entreprenør

Selskapet manglet digital og integrert system for timeregistrering og personalarbeid. I tillegg kom en lite fremtidsrettet organisering og lagring av prosjektdokumentasjon. Dustin har hjulpet R3 Entreprenør med å velge riktige plattformer og leverandører, bistått i implementeringen og sikrer i dag en knirkefri IT-drift.

Tekst: Einar Ravndal