Arbeidsplass

Dustin starter markedsplass for apper

På nettportalen Dustin Marketplace tilbys en rekke bedriftsapper som er integrert med bakenforliggende skytjenester.

Dustin Marketplace ble opprettet i mai 2016. Den første skytjenesten som ble lansert, var Office 365 med mobilapper.

– Vi lanserer apper fortløpende på Dustin Marketplace. Det vil komme apper innen kundestøtte, arbeidsmiljø og samarbeid. Kundene våre trenger ikke sin egen infrastruktur ettersom alle appene på Dustin Marketplace er basert på skytjenester, forteller Jenny Litborn, ansvarlig for klient- og mobilitetstjenester hos Dustin.

På Dustin Marketplace finnes det også apper fra ulike leverandører. All informasjon, både den som finnes i appen, og den som kunden lagrer via appen, håndteres i skyen. Løsningen kjører på Microsofts skyplattform Azure.

Fordelen med Dustin Marketplace er at kundene har tilgang til appene overalt, og de betaler bare for det de bruker, ifølge Jenny Litborn.

– I stedet for å investere i for eksempel et CRM-system med egen infrastruktur, kan kundene kjøpe den nødvendige kundestøtten via markedsplassen vår, sier hun.

Målgruppen for Dustin Marketplace er små og mellomstore bedrifter med opptil 500 ansatte.

– Vi ser at etterspørselen etter apper vokser. I dag benytter hver bedrift i gjennomsnitt sju apper. Om to år vil tallet være 13, sier Jenny Litborn.

Tekst: Johan Cooke
Illustrasjon: Valero Doval