Arbeidsplass

Ekspertenes beste tips til IT-team som jobber hjemmefra

Slik jobber  IT-teamet best fra hjemmekontoret. Ekspertene på The Remote Leader Project gir sine fire beste tips.

De største behovene vi har på jobb er å bli sett, hørt, verdsatt og føle oss trygge. Disse behovene endrer seg ikke selv om vi ikke lenger befinner oss på kontoret. En viktig oppgave for teamet er å jobbe for å oppfylle disse behovene, selv om alle jobber hjemmefra.

Det sier Allison St. John og Christina Rowe, grunnleggerne av The Remote Leader Project. De utdanner ledere i hvordan de kan lede når teamet ikke sitter sammen fysisk. Hvis de selv var IT-ledere og hele teamet plutselig forsvant til hvert sitt hjemmekontor, ville de først kartlagt pågående arbeid og sett på hva som måtte endres. Og så avklart hvordan, hvor og når teamet skal kommunisere.

– I overgangen til hjemmekontor kan IT-team ha en fordel med sine teknologi- og problemløsningsevner. De kan finne forbedringer i de gamle prosessene og til og med bygge nye tekniske løsninger som gjør dem enda mer effektive, sier Allison St. John.

Her er fire råd for å legge til rette for vellykket team-arbeid på hjemmekontor, ifølge The Remote Leader Project.

1. Sett tydelige mål

Dette gjelder både for teamet som helhet og for hver medarbeider. Målene bør være fokusert på et konkret resultat (ikke økonomisk, men noe praktisk), det gjør det mulig for ansatte å jobbe selvstendig og ta ansvar.

– I teorien er IT-team mer egnet til å jobbe hjemmefra fordi de er vant til ny teknologi, smidige arbeidsmetoder og digitale prosjektstyringsverktøy. Men det er viktig å forstå de grunnleggende prinsippene for å jobbe hjemmefra, nemlig at teknologi forenkler, men ikke erstatter godt lederskap, sier Allison St. John.

– Det er ingen erstatning for menneskelige relasjoner. Jo større avstanden mellom oss er, jo viktigere er det at vi holder kontakten.

2. Ha en tydelig kultur

Ha tydelige forventninger og grenser. Tenk over hvordan dere kan skape en felles kultur, uten å ha et fysisk sted å samles på. Hvem er dere uten det fancy kontoret med espressomaskin og bordtennisbord? Bedriftskulturen skal sitte i de ansatte, via lederen om nødvendig.

3. Følg opp arbeidet

Dokumenter det daglige arbeidet slik at teamet kan få tilgang til oversikten når det passer dem. Da får alle innsikt i hva alle gjør, og det gjør det lettere å jobbe selvstendig.

4. Bygge tillit

Gode relasjoner og samarbeid er basert på tillit. Det blir enda viktigere når teamet jobber hjemmefra. Vi må stole på at alle gjør jobben sin selv om de ikke blir sett. IT-sjefen må bygge tillit ved å stole på prosessen og de ansatte. Det er en vanlig felle at IT-sjefen tenker "Jeg kan ikke se folk, derfor kan jeg ikke stole på dem", noe som fører til dobbeltarbeid og detaljstyring.

– Ledere for team på hjemmekontor kan gjøre to ting for å bygge tillit, dessverre skjer det for sjelden, la ansatte gjøre feil og finn løsningen sammen.

Tekst: Robert Långström

17 juli 2020

Tagger