Strategi og lederskap

Hva suksessfulle CIO-er gjør annerledes

Ikke se blindt på kostnader, ha sterkt samarbeid med andre bedriftsledere og se på IT-sikkerhet som et potensial for vekst. Dette er tre tips som vil gjøre deg til en mer suksessfull CIO.

Finnes det en fellesnevner for hvordan suksessfulle personer med tittelen CIO arbeider? En Deloitte-rapport sammenligner svarene fra CIO-er i godt presterende amerikanske selskaper med andre (globale) CIO-er, og fant at det er fem grunnleggende faktorer som preger de 1200 medvirkende lederne.

Et godt presterende selskap er definert som en organisasjon som oppnår mye bedre økonomiske og ikke-økonomiske resultater enn andre selskaper i samme sektor over en periode på minst fem år.

1. Prioriterer prestasjon og vekst, ikke kostnader

CIO-er i suksessfulle selskaper ser ikke blindt på kostnader. De fokuserer i stedet på økt vekst og å få IT-avdelingen til å fungere bedre. De prioriterer alltid inntekter før kostnader og driver fortjeneste gjennom innovasjon, priser eller volum.

Denne holdningen er bekreftet av en annen flerårig undersøkelse Deloitte har utført, som viser at suksessfulle selskaper fokuserer på tre regler:

  • Bedre før billigere
  • Inntekter før kostnader
  • Det finnes ingen andre regler

2. Relasjonen til CFO

Vellykkede CIO-er bygger og opprettholder et godt forhold til andre ledere i bedriften. Og noen relasjoner er ekstra viktige. Sterkt samarbeid med selskapets CFO kan bety smartere IT-investeringer som støtter strategiske vekstplaner, forbedrer virksomheten og fører til effektiv risikostyring. Forholdet til CFO kan også være en nøkkel til å bygge tillit blant andre bedriftsledere, inkludert selskapets administrerende direktør.

3. Investerer i opplæring og oppmuntre til kompetanse

Ifølge Gartners CIO-agenda mener to av tre CIO-er at mangelen på kompetanse innen IT-området er en krise. Suksessfulle CIO-er bruker derfor mye energi på å tiltrekke, opprettholde og motivere kompetanse, samt å utvikle IT-ledere.

Tips for å lære opp, motivere og engasjere kompetanse

  • Uttrykk en visjon, verdier og tydelige forventninger
  • Ha som mål å skape en prestasjonskultur
  • Prøv å identifisere kompetente ansatte tidlig og la dem arbeide med viktige prosjekter

4. Fokuser på kundeopplevelsen

En dyktig CIO forstår betydningen av å etablere partnerskap og innføre teknologier som skaper attraktive kundeopplevelser. De bygger systemer og tjenester for å tiltrekke seg nye og beholde eksisterende kunder. Et annet prioritert område er innsamling og analyse av kundedata, samt å arbeide med markedsavdelingen for å øke antall kundefokuserte initiativer.

Mens 66 prosent av suksessfulle CIO-er fokuserer på å levere sømløse kundeopplevelser, har bare 43 prosent av de resterende CIO-ene samme fokus.

5. Kobler IT-sikkerhet og databeskyttelse til vekst og kunder

Halvparten av alle CIO-er i godt presterende bedrifter oppga «styring av IT-sikkerhet og risiko» som et prioritert IT-initiativ. Og de ser IT-sikkerhet som en vekstmulighet. Et sikkert IT-miljø gir økt tillit fra kunder og viser en forpliktelse til å beskytte sine data. I tillegg kan man levere pålitelige tjenester internt, og hjelpe selskapet med å bli en respektert og verdsatt forretningspartner.

Ifølge TRUSTe/National Security Alliance 2016 U.S. Consumer Privacy Index unngår 89 prosent av deltagerne i undersøkelsen selskaper som ikke kan beskytte sine data.

Les våre fem nyttige tips for å lykkes med outsourcing

Kilde: Deloitte

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger