IT-sikkerhet

Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Dustins visjon er å sette standarden for effektiv og bærekraftig IT. Siden vi som IT-partner er posisjonert mellom leverandører og kunder, har vi en unik mulighet til å påvirke begge veier. I tillegg til at vi hele tiden fører en dialog med leverandørene våre om hvilke produkter og tjenester vi ønsker å selge, sørger vi hele tiden for å veilede kundene våre mot mer bærekraftige valg.

5 fokusområder

Vi har definert fem fokusområder for vårt bærekraftige arbeid. Fokusområdene er valgt i samråd med våre kunder, ansatte og andre interessenter.

1. Ansvarsfull produksjon

Vårt første fokusområde er ansvarsfull produksjon. Det handler om hvordan vi arbeider med leverandørene våre for å forsikre oss om at de ansatte han anstendige arbeidsvilkår. Målet vårt er å ha gjennomført 80 fabrikkinspeksjoner innen 2020.

2. Redusert klimapåvirkning

Vårt andre fokusområde er redusert klimapåvirkning. Målet er å redusere klimapåvirkningen vår med 40 %. I dag er det først og fremst transport, fabrikker og datahaller som står for størstedelen av klimapåvirkningen vår.

3. Ansvarsfull bruk av ressurser

Vårt tredje fokusområde er ansvarsfull bruk av ressurser. Det handler om sirkulær økonomi og å sørge for at produkter som ikke lengre er i bruk, resirkuleres. Målet vårt er å ta tilbake 140 000 produkter innen 2020.

4. Forretningsetikk og anti-korrupsjon

Vårt fjerde fokusområde er forretningsetikk og anti-korrupsjon. Å sørge for at vi som bedrift, agerer etisk korrekt. Hvert år gjennomfører vi utdannelser og gjør risikovurderinger for å at vi skal nå de målene vi har satt oss.

5. Mangfold og likestilling

Vårt femte fokusområde er mangfold og likestilling. Det handler om å skape en mer inkluderende arbeidsplass der alle føler seg velkommen. På dette området ønsker vi å oppnå en jevnere kjønnsbalanse, i dag er 36% av sjefene våre kvinner, men vi arbeider med å øke andelen kvinnelige sjefer.

Intervju med Stephanie Forsblom – Acting VP Corporate Responsibility, Communication & Brand

Lengde: 3:07

Les mer om hvordan du gjør et bærekraftig valg

3 ting å tenke på ved neste IT-anskaffelse

Når du anskaffer IT er det mange ting å vurdere. Her får du noen tips:

1. Først og fremst er det viktig å tenke sirkulært. Let etter en IT-partner som kan tilby både gjenbruk og resirkulering. Gamle produkter fortjener bedre enn å bare ligge slengt i et hjørne et sted.

2. Flytt fokuset slik at det ikke bare ligger på miljøkrav som strømforbruk. Sosiale kriterier som for eksempel anstendige arbeidsvilkår er minst like viktige når det gjelder bærekraftig IT.

3. Tør å ta neste steg. Uansett hvor langt du har kommet på veien mot bærekraft, finnes vi her for å hjelpe og støtte deg. Vi kan sørge for at IT-strategien din blir enda mer bærekraftig.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger