Arbeidsplass

IKT må inn i ledergruppene

Da den norske interesseorganisasjonen for IKT-bedriftene ansatte ny direktør, fikk de en ung kvinne med sterke meninger og erfaring fra alle sider av bordet.

På bare en måned har Heidi Austlid (39) klart å fylle skoene til sin forgjenger i IKT-Norge, Per Morten Hoff, som i et kvart århundre var en meget tydelig premissleverandør for små og store IKT-debatter i den norske offentligheten. Austlid har rukket å gjøre bransjens interesser tydelig i saker som for eksempel regjeringens plan for gründere og nyskaping, oppsagte IKT-medarbeidere i oljesektoren, kommunale digitale tjenester og digital kompetanse i skolen.

Hvordan kan IKT bidra til at næringslivet, private organisa­sjoner og offentlig sektor kan effektivisere driften?

– Først og fremst må IT-lederne inn i styrer og ledergrupper. Ferske tall viser at bare 17 prosent av bedriftsledere har et bevisst forhold til digitalisering i sin virksomhetsstyring. For ledere i offentlig sektor er dette tallet enda lavere. Disse tallene er omtrent de samme over hele Norden. Dette står i sterk kontrast til USA og Asia, der denne prosentandelen er mer enn dobbelt så høy. Her har eiere og styrer en stor oppgave foran seg om vi skal holde tritt med internasjonale aktører på sikt.

Austlid peker på gode svenske og danske forbilder:
– I Stockholm har kommunen satt brukeren i sentrum under slagordet «Enkelt utenpå, smart på innsiden». Der har brukeren tilgang til et vell av kommunale tjenester 24/7.

I København kommune har man hatt en tilsvarende utvikling, der også de kommunale tjenestene er effektivisert slik at også brukerne nyter godt av det. En nøkkelfaktor for begge disse eksemplene er at lederne har gått foran og stilt krav til hele organisasjonen. Oslo kommune lærer av dette og er nå på god vei etter.

Hvordan kan man lære av disse gode eksemplene og unngå å gjenta tidligere fiaskoer i offentlig IKT-satsing?

– Man må stille krav til ledernes digitale kompetanse. Man må tørre å kopiere gode konsepter og ideer.

Næringslivet trenger kanskje ikke å bekymre seg? Der vil vel markedet ordne opp?

– Spesielt det etablerte næringslivet må skjerpe seg for å holde tritt med digitaliseringsbølgen som vi begynner å ane konturene av. På rekordtid har det dukket opp store «hotellkjeder», Airbnb, uten et eneste hotellrom. Vi har fått store «drosjeselskap», Uber, uten en eneste drosje. Teknologi endrer alle næringer, se bare på finanssektoren. Digitale aktører dukker opp i nær sagt alle bransjer. Dette er et uttrykk for økt kundemakt, at kundene begynner å styre utviklingen etter sine behov. Dette må det etablerte næringslivet ta inn over seg og agere på, hvis ikke vil de slite fælt.

Hvordan kan økt mobilitet bidra til mer effektiv drift og en bedre arbeidsdag for brukeren?

– Jeg tror dette innebærer mange fordeler for arbeidstakerne. De får en økt fleksibilitet i arbeidsdagen, de kan løse sine arbeidsoppgaver når som helst og hvor som helst, og de kan tilpasse sin arbeidsdag mer etter sin livssituasjon.

Med økt mobilitet kan medarbeideren bruke sin kompetanse og kreativitet bedre og mer effektivt. Og som tidligere nevnt, brukerne får offentlige tjenester tilgjengelig på sine mobile enheter hele døgnet.

Tekst: Atle Abelsen 
Foto: Bård Gudim

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger