Arbeidsplass

IT-løsninger øker produktiviteten

Å bli mobil betyr ikke at hele IT-miljøet må byttes ut. Man kan gjøre mye med det som allerede finnes. Men godt forarbeid er en forutsetning for å nå målet og øke produktiviteten.

Dustin har rundt 1 000 medarbeidere i Norden og satser på løsninger fra Microsoft for å skape en mobil arbeidsstil og på den måten øke produktiviteten. I dag bruker de Exchange for e-post, SharePoint for å lagre og dele dokumenter, og Lync for chatting, telefonsamtaler og videokonferanser.

– Det har fungert bra for oss, sier Christian Riiser, som er Infrastructure and Operations Manager i Dustins IT-avdeling.

Han mener ikke dermed at alle må gå over til Microsoft. Å bytte ut et helt IT-miljø bare for å holde seg til et bestemt merke er både dyrt og unødvendig. Han sier at bedrifter som ønsker å bli mer mobile og produktive, bør finne løsninger som er tilpasset det eksisterende miljøet.

Derimot er forarbeidet utrolig­ viktig, og her tilbyr Dustin en såkalt skyanalyse, det vil si en fullstendig gjennomgang av bedriftens IT-miljø. Analysen omfatter blant annet eksisterende maskin- og programvare, hvordan IT benyttes i dag, og hvilke forbedringer medarbeiderne ønsker. Deretter kommer Dustin med anbefalinger til egnede løsninger og bistår med implementeringen.

– Vi har over 120 produktspesialister og IT-eksperter som kan få alt på plass, og som deretter kan ta over driften hvis det er nødvendig. Kort sagt, vi kan ta hånd om alt fra start til mål, forteller Riiser.

Hvilken fallgruve er den vanligste når bedrifter vil bli mer mobile?

– At de ikke gjør forskjell på teknologi som skal brukes til henholdsvis å konsumere og produsere informasjon. Et nettbrett eller en smarttelefon er velegnet for å lese tekst, men fungerer ikke like godt til å skrive med, sier Christian Riiser.

Tekst: Hanna Larsson
Foto: Mattias Hamrén

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger