IT-sikkerhet

Klienthåndtering er en viktig del av IT-sikkerheten

Stadig flere tilkoblede enheter som brukes både privat og på jobb tvinger bedriftene til å modernisere klienthåndteringen. Ellers risikerer man at IT-sikkerheten får lide.

Vi bruker flere ulike enheter for å koble oss på og kommunisere. Datamaskiner, mobiler og nettbrett har blitt komplementert med smarte klokker. Hva som kommer neste gang gjenstår å se.

Å bruke disse enhetene for å sjekke sosiale medier og holde kontakten privat er en ting. Men de brukes i dag like ofte til kommunikasjon og dokumenthåndtering i jobben. Det gir en fleksibel arbeidssituasjon, men innebærer også helt nye utfordringer for den avdelingen eller personen som har ansvar for klienthåndteringen i bedriften.

Funksjonelle verktøy man trives med

Dagens medarbeidere forventer at informasjon og dokumenter er lett tilgjengelig og enkel å bruke. Når de har verktøy som er funksjonelle, og som de trives med, er de mest kreative og presterer best.

– I praksis har vi en kombinasjon av Bring Your Own Device-prinsippet og at medarbeiderne stort sett fritt kan velge utstyr på bedriftens regning, sier Henrik Byström, forretningsområdesjef Modern Workplace på Microsoft.

Drift og forvaltning er en stor del av klienthåndteringen. Med en bred flora av enheter, fabrikat og operativsystem, er det viktig å håndtere dette på en måte som gjør at alt fremdeles henger sammen i henhold til organisasjonens retningslinjer.

– Det finnes en åpenbar risiko for at den blir utbredt, og at du mister kontrollen over visse enheter eller applikasjoner. Da er det nødvendig med nye verktøy for å håndtere dette, og forhindre den risikoen.

Oppretthold kontroll og sikkerhet

Henrik Byström konstaterer også at klienthåndtering og IT-sikkerhet ikke har gått hånd i hånd i alle bedrifter.

– Da blir det lett unødvendig tregt og sannsynligvis rotete både for IT og brukeren. Moderne skybasert klientstyring skaper muligheter for å jobbe effektivt, samtidig som du opprettholder kontroll og sikkerhet.

Bestilling av nye produkter og distribusjon til riktige brukere er et annet problem som kan være en tidskrevende del av klienthåndteringen, i tillegg til å ta vare på konfigurasjonen og installasjonen av applikasjoner for både arbeid og sikkerhet.

Etter hvert som både maskinvare og applikasjoner fortsetter å øke, blir det raskt flere og flere slike problemer som havner på IT-avdelingens bord. Nå er det nye tjenester som gjør det mulig å være ansvarlig for distribusjon, gjenoppretting og gjenbruk av enheter uten en gang å måtte administrere de fysiske enhetene.

Med en dedikert nettbutikk kan dessuten brukerne, ut fra spesifiserte retningslinjer, legge inn sine egne bestillinger direkte hos leverandøren.

Bærer med oss sensitiv informasjon

En annen utfordring kommer av det faktum at mer og mer forretningskritisk informasjon strømmer inn og mellom enhetene våre. Det er viktig å sørge for at dette gjøres på en sikker måte, for eksempel ved å bestemme hvilken måte det kan deles og distribueres.

– Sikkerhetsaspekter er viktigere enn noensinne nå som vi er mer mobile og har sensitiv informasjon med oss. For det første handler det om å ha løsninger for å bestemme identiteten til den som ber om innsyn, og å ha klare grenser for hvem som kan få tilgang til hva.

Modern Workplace

Modern Workplace er en helhetsløsning som blant annet flytter klienhåndteringen opp til skyen. På den måten får du full kontroll over enhetene dine og kan sikre dem og de data som lagres på enhetene.

Les mer om tjenesten

Les også: Slik legger du grunnlaget for bedriftens IT-sikkerhetsarbeid

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger