Arbeidsplass

Lav terskel for teknologi

Dustin frigjør skolens IT-ressurser til pedagogiske oppgaver. Våre løsninger bidrar dessuten til at lærerne kan bruke sine ressurser på elevene fremfor det tekniske utstyret. Elevene synes det er morsomt at alle får sitt eget nettbrett som både lese- og skrivebok, og innlæringen blir mer effektiv enn med konvensjonelt skolemateriell.

Med gode erfaringer fra blant annet Åskollen skole i Drammen og Jong skole i Bærum, er Dustin nå klar for å hjelpe andre skoler og kommuner som ønsker å ta i bruk læremidler som er tilpasset det 21. århundrets behov. 

– Vi tar imot alle typer henvendelser, men sporer initiativet raskt over på hva som er skolens behov, understreker løsningsspesialist Erlend Larsen hos Dustin.

Han forteller at de som regel kobler inn samarbeidspartneren RIKT, som har god erfaring og kompetanse på å utvikle og tilrettelegge pedagogisk innhold på alle typer plattformer. 

– Det er svært viktig for oss at RIKT bidrar til å etablere langsiktige løsninger for skolene.

Når en skole har inngått en avtale med Dustin, skal både lærere og elever oppleve at de bare kan pakke nettbrettene rett ut fra esken og slå på strømmen, og vips så konfigurerer brettene seg selv med en gang de er koplet opp på skolens nett. Nettbrettene skal da bli helt klare for brukeren, med riktige tilganger, epost og de nødvendige appene til skolearbeidet.

– Læreren skal dessuten kunne styre hver enkelt elevs tilgang til nettet og noen andre funksjoner fra sitt eget nettbrett. Det gjøres svært enkelt, uten å tilkalle IT-personalet. Den samme filosofien har vi når det gjelder å utvikle og utveksle dokumenter. Alt skal foregå enkelt. Teknologiterskelen skal være svært lav, understreker Erlend Larsen.

Dustin har mye av den samme filosofien når de starter og gjennomfører et prosjekt med en skole; Teknologiterskelen skal være lav.

– Vi jobber etter et prinsipp vi har «lånt» fra Apple: Consider–Adapt–Scale. Etter et grundig forprosjekt, der vi kartlegger kundens behov og blir enige om det videre forløpet, kommer vi raskt i gang med en småskala installasjon. Når den fungerer slik den skal, skalerer vi opp til full leveranse. Og alle lærerne får opplæring i å bruke verktøyet. Det har vært vellykket på alle de prosjektene vi hittil har gjennomført.

Larsen forteller at både Jong og Åskollen skole er så fornøyde og stolte av at alle elevene på enkelte klasstrinn nå jobber hovedsakelig med nettbrett, at de gjerne stiller som visningsprosjekter for andre som vil prøve det samme. 

– Dette er skoler med modige og visjonære ledere. Vi er stolte over at disse prosjektene har vist seg å bli så vellykket, sier Erlend Larsen.


Tekst: Atle Abelsen
Foto: Glenn Meling

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger