Arbeidsplass

På full fart inn

Googles skybaserte løsning begynner å få fotfeste også i det norske markedet, som et tredje alternativ til Apple og Windows.

I Sverige, i store deler av Europa og i USA har Googles skybaserte løsning rundt Chrome­book kapret store markedsandeler i skolesektoren fra de mer etablerte leverandørene Windows og Apple. Chromebook har fordeler og ulemper, i likhet med konkurrentenes løsninger, men den har en del fortrinn som kan være hensiktsmessig for eksempel i skolene.

– Et av fortrinnene er en svært lav brukerterskel, sier key account manager Ketil Knutsen hos Dustin.

– Når det meste av funksjonaliteten ligger i de skybaserte tjenestene, betyr det at selve brukerterminalene kan være svært enkelt konfigurert. I en skolesituasjon blir brukerne, om de er elever eller lærere, mer fokusert på det pedagogiske og mindre fokusert på teknologien.

Mindre behov for effektkrevende maskinvare på maskinene

Chromebook innebærer også mindre behov for effektkrevende maskinvare på maskinene, som dermed kan oppnå en høyere batterilevetid. Mindre behov for internminne på maskinen spiller også positivt inn.

Det redundante operativsystemet er et annet fortrinn. Redundant betyr egentlig «overflødig», men i denne sammenhengen betyr redundans at to separate operativsystemer kjøres i parallell. Det øker sikkerheten og eliminerer ventetiden som ofte kan oppstå i andre systemer som oppgraderer system og programvare automatisk og jevnlig.

– Et poeng, som enkelte kan se på som en ulempe, men som de fleste mener er en fordel i en undervisningssituasjon, er at Chromebook er mindre egnet for gaming. Man er også avhengig av nettilgang for å få tilgang til funksjonaliteten og dataene som ligger lagret i skyen, sier Ketil Knutsen.

Asker kommune skal kjøpe personlige digitale enheter til alle lærere og elever i barne- og ungdomssskolen

3 tips om skyløsning i skolen

  1. Foreta en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige løsninger i markedet
  2. Prioriter undervisningstid i klasserommene høyt
  3. Sørg for god dialog og samarbeid med brukerne (lærerne)

Tekst: Atle Abelsen

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger