Bærekraft

Rapport: Samspillet mellom IT og bærekraft

Alle har mye å vinne på en grønn omstilling. Men hvilke spørsmål rundt bærekraft knyttet til IT bør alle ansvarlige bedrifter fokusere på? Og hvordan gjør vi klimasmarte IT-valg til en naturlig del av forretningsplanen?

Rapporten er en gjennomgang av viktige deler å ha i tankene for å muliggjøre flere klimasmarte valg rundt IT og den digitale arbeidsplassen. En av de viktigste delene handler om å gjenbruke IT-utstyr i så stor grad som mulig, men det er også viktig at målene rundt bærekraft er tydelige og godt forankret. Her har teknologi- og IT-beslutningstakere i kraft av sin kompetanse et stort ansvar med hensyn til hvilke valg som gir de mest effektive IT-løsningene fra et bærekraftperspektiv.

Produksjonen av en ny bærbar datamaskin står for drøyt 83 % av de totale utslippene i løpet av datamaskinens livssyklus.

Selskaper som satser på bærekraft og er transparente, har også en fordel med hensyn til å være attraktive for kunder, siden en økende andel forbrukere ønsker å velge klimavennlige alternativer.

Det er en trend blant forbrukere å støtte bærekraftige tiltak og bedrifter.

Last ned rapporten: Samspillet mellom IT og bærekraft

whitepaper thumbnail

Sist oppdatert: 16 september 2022

Tagger