Bærekraft

3 sjekklister for et mer bærekraftig IT-miljø

Hvordan skaper bedriften din et grønnere IT-miljø? Dette kan du gjøre – i dag, i morgen og i fremtiden. IT bidrar til bærekraftige løsninger, men har samtidig en negativ påvirkning på planeten vår. Datasentre står for eksempel for omtrent én prosent av verdens energibehov. *

Mange bedrifter har gode intensjoner om mer bærekraftig IT, men samtidig er det vanskelig for dem å vite hvor de skal begynne. Mindre enn halvparten av verdens administrerende direktører (46 prosent) vet hvordan bedriftens IT påvirker klimaet.

Du kan ikke drive en bærekraftig virksomhet uten å ha et grønnere IT-miljø på plass. Derfor har vi utviklet tre sjekklister som kan hjelpe deg mot et mer bærekraftig IT-miljø – i dag, i morgen og i fremtiden.

Dette kan du gjøre allerede i dag:

 1. Vent med å kjøpe ny maskinvare

  Vi er blitt vant til å bytte både telefon og laptop etter bare noen få år. Når vi ser på levetiden til en datamaskin, kommer mellom 75 og 85 prosent av karbondioksidutslippene fra produksjonen.*** Kjøper du nytt når du virkelig trenger det – i stedet for når du “har lyst på det” – kan det gjøre en stor forskjell.

 2. Reparer eller kjøp brukt

  Maskinvare kan ofte repareres. Batteriet, for eksempel, gir seg ofte før resten av datamaskinen eller mobiltelefonen gjør det. Sjekk om bedriften din kan reparere utstyret før du bytter det.

  Hvis du fortsatt trenger en ny datamaskin eller mobil, kjøp en brukt. I dag er det mange selskaper som selger brukt utstyr.

 3. Se på møtevirksomheten deres

  Digitale møter reduserer utslipp av karbondioksid fra reiser. Gå gjennom bedriftens møter og tenk over hvilke du faktisk må ha fysisk, og hvilke dere kan ha digitalt. Hvis du ikke har alt nødvendig utstyr for å kunne ha digitale møter, sørg for å få det.

Dette kan du gjøre på kort sikt

 1. Endre innkjøpspolicyen din

  Det beste for klimaet er, i de fleste tilfeller, å ikke kjøpe nytt. Bruk heller produktene lenger. Selve produksjonen er det som forårsaker mest utslipp i løpet av en datamaskins levetid. Se derfor gjennom retningslinjene for nye innkjøp. Og endre den slik at produktene brukes gjennom hele deres tekniske levetid, ikke bare til de er avskrevet i regnskapet. Og kjøp produkter som varer (se punkt 4).

 2. Lag systemer for å kunne dele

  En enkel måte å redusere innkjøp på, er ved å la ansatte dele på utstyr som ikke brukes hele tiden. For at deling skal fungere, må du gjennomføre en spørreundersøkelse først. Hvilke produkter brukes sjelden og hvilke personer har bruk for dem? Lag deretter et system for booking av utstyret.

 3. Kjøp TCO-merket

  Kjøp utstyr som har bærekraftsertifisering. TCO-merketer et av få globale merker som har både miljømessige og sosiale aspekter i sine krav, slik som skadelige stoffer, sirkularitet og sosialt ansvarlig produksjon.

 4. Se gjennom hvordan dere beregner kostnadene ved innkjøp.

  I stedet for å kjøpe et billigere IT-produkt kan du i det lange løp spare penger på å kjøpe et som er dyrere. Et produkt av høyere kvalitet kan brukes lenger i bedriften og også ofte kunne gjenbrukes. Kjernen i sirkulær IT er å holde produktene i sirkulasjon så lenge som mulig.

 5. Sjekk energiforbruket til produktene

  Energiforbruket er enkelt å måle og sammenligne. Sjekk hvor mye strøm lignende utstyr bruker og velg den med lavest forbruk.

 6. Lær opp ansatte

  Sørg for å lære opp alle, ikke bare IT-lederne, i hva bærekraftig IT betyr. For eksempel, hvis hver enkelt ansatt forstår viktigheten av å bruke utstyret sitt lenger, utgjør det en stor forskjell.

  Det kan være ulike personer, i ulike avdelinger – som har ansvar for digitalisering og miljømål. Se gjennom hele organisasjonen etter personer som kan bidra.

Dette kan du gjøre på lang sikt:

 1. Gi IT en plass i bærekraftsarbeidet

  Bærekraftig IT handler selvsagt om strømforbruk og sertifiseringer, men det er og større enn som så. Bærekraftig IT inkluderer arbeid med både sosiale, økonomiske og miljørelaterte spørsmål. Det må integreres i selskapets øvrige bærekraftsarbeid. I dag kjenner mindre enn halvparten av verdens administrerende direktører (46 prosent) hvilke spor selskapets IT har på klimaet.** Siden ting vanligvis veier tyngre når de kvantifiseres, burde du måle din nåværende situasjon, sette mål, gjennomføre endringer og måle igjen. IT har og et stort potensiale til å bidra til å redusere miljø- og klimabelastning fra andre prosesser.

 2. Gå over til skyen

  Skytjenester gjør det enklere for bedrifter å gå fra å kjøpe produkter til å kjøpe tjenester. Da kan leverandøren sørge for at bedriften har rett maskinvare til rett tid. At bruken av utstyret er optimalisert og at det sendes til gjenbruk eller gjenvinning når dere ikke har bruk for det lenger. Samtidig gir skyens datakapasitet og dataanalyse bedrifter store muligheter til å gjennomgå, og reorientere, forretningsmodellen sin i en mer bærekraftig retning.

 3. Gå gjennom datasentrene

  Datasentre står for omtrent én prosent av verdens energibehov, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). I tillegg tyder TCO-sertifisering på at mange datasentre ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn, at det brukes skadelige stoffer i produkter og at folk i bransjen lider på grunn av dårlige arbeidsforhold. Å gjennomgå og stille krav til datasentrene du bruker kan utgjøre en stor forskjell i bærekraftsarbeidet ditt.

 4. Se på forretningsmodellen

  IT og digitale tjenester gjør det mulig å ha mer sirkulære forretningsmodeller. Apper gjør det mulig å leie klær og vesker, smarte digitale låser legger til rette for bildeling – løsningene er mange. Finn ut hvordan IT kan hjelpe virksomheten din med å endres på lignende måter.

 5. Mer samarbeid

  Bærekraft er viktig og utfordrende. Det er vanskelig, om ikke umulig, for en bedrift å løse på egenhånd. Skal du jobbe med bærekraftig IT er det derfor viktig å ha gode samarbeidspartnere. Det kan dreie seg om skytjenesten som gjør det mulig for deg å beregne logistikken din og dermed redusere klimapåvirkningen, til konsulenten som hjelper deg med å stille riktige krav ved innkjøp. Snakk også direkte med kundene som trenger, eller bruker, tjenestene. Ikke bare snakk om digitalisering, men tenk på hva samfunnet faktisk trenger.

 6. Hjelp ansatte med å leve mer bærekraftig

  Utover det å ha flere digitale møter, er det andre måter å hjelpe ansatte med å leve mer bærekraftig. Det kan være alt fra å tilby en deletjeneste for elsykler til å servere mer vegansk mat til lunsj. Bruk digitale verktøy for å tilrettelegge og måle tilbudene dere har.

Kom i gang med bærekraftig IT *Ifølge International energy agency (IEA).
** Global studie av Capgemini Research Institute, 2021.
*** IVL Svenska Miljöinstitutets og Inregos rapport ”Miljöfördelar med återbruk”. Tallene er et gjennomsnitt av klimabelastningen til hver komponent når det gjelder produksjon og transport.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger