Bærekraft

Med bærekraft som en naturlig del av forretningsplanen

I dag er det en selvfølge at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd. Bedrifter som gjør det riktig helt fra start kommer til å få et forsprang.

Man har lenge tenkt at bærekraft og lønnsomhet var rake motsetninger. Bildet som ble malt var at det koster å tilpasse seg. I dag er det derimot åpenbart at bærekraftige valg gir økonomisk gevinst, både på kort og lang sikt. De lavest hengende fruktene er å vurdere energiforbruket, for eksempel når det gjelder transport, produksjon, oppvarming og belysning.

– Ved å velge mer energieffektive løsninger og gå over til fornybar energi, får man positive effekter både på bærekraft og lønnsomheten. Neste steg er å koble hus og kjøretøy sammen med IoT-enheter for å optimalisere energiflyt og ytelse, sier Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin.

Konsulenttjenester og Rådgivning

Dustin har mer enn 300 konsulenter som jobber med ulike prosjekter. Arbeidet ledes av et solid team bestående av dyktige og serviceinnstilte teknikere med lang erfaring med konsulenttjenester. Alltid med fokus på din virksomhet og dine behov.

Les mer om tjenesten
Sandra Klackenberg

Ved å velge mer energieffektive løsninger og gå over til fornybar energi, får man positive effekter både på bærekraft og lønnsomheten.

Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin.

IT har en direkte effekt på bærekraften

Et annet område som har direkte effekt både fra et bærekrafts- og lønnsomhetsperspektiv er IT-løsninger.

– IT og digitalisering gjør det mulig å redusere karbonavtrykket, for eksempel kan digitale møter redusere reiser, eller vi får bedre løsninger for deling av ressurser. Det er på mange måter den raske utviklingen av teknologien som gjør det mulig å endre måten vi lever på. Samtidig har IT sitt eget karbonavtrykk. Det er viktig at vi som selskap reduserer det. Jo mer vi digitaliserer, jo viktigere blir det at fotavtrykket til teknologien blir så lite som mulig, sier Sandra Klackenborn.

Colleagues at office looking at renewable energy

“Det er viktig å gjøre hjemmeleksen sin”

I dag er det stadig flere reguleringer som pålegger bedrifter å ligge på et visst nivå av bærekraft og gjenbruk. Bærekraft er dermed på noen måter ikke lenger et valg, men en nødvendighet dersom selskapet skal få operere i et bestemt marked. Dette betyr økte utfordringer for bedriftene, selv om ambisjonen er å gjøre det på riktig måte.

– Mange av selskapene vi samarbeider med har problemer med å navigere gjennom alle bærekraftsstandardene. Det skjer ofte at man velger en standard som ikke gjelder for egen bransje og prøve å følge den. Her er det viktig å gjøre hjemmeleksen sin, eller be om hjelp av en ekspert for å finne den rette, sier Martin Schmidt, grunnlegger av bærekraftsbyrået Beyond Intent.

Bærekraft må være like naturlig som økonomi

Selv om bærekraft i dag blir sett på som en hygienefaktor av mange bedrifter, kommer bærekraft ofte inn på slutten, eller ved siden av den daglige driften. Bedrifter som i stedet lar bærekraft gjennomsyre hele virksomheten – som integrerer målbare bærekraftsmål i forretningsplanen deres – får et forsprang, mener Martin Schmidt:

Det er først når arbeidet med bærekraft blir like naturlig forankret som økonomi at det blir effektivt og gir gevinster for alle deler av forretningen.

Martin Schmidt, grunnlegger av bærekraftsbyrået Beyond Intent.

– Økonomi er grunnleggende for all virksomhet i en bedrift. Det er først når arbeidet med bærekraft blir like naturlig forankret som økonomi at det blir effektivt og gir gevinster for alle deler av forretningen.

Eller som bærekraftsproffen – Anna Ryott – sier i et intervju på motivation.se: "Fremtidens vinnere er selskapene som innser hvordan man kan bruke bærekraft til å drive forretningsutvikling og innovasjon, som kan redusere risiko og øke overskuddet i selskapet. I dag ser vi tydelig at de selskapene som er best når det gjelder bærekraft også har høyere vekst og lønnsomhet".

Les mer om tjenesten

Konsulenttjenester og Rådgivning

Dustin har mer enn 300 konsulenter som jobber med ulike prosjekter. Arbeidet ledes av et solid team bestående av dyktige og serviceinnstilte teknikere med lang erfaring med konsulenttjenester. Alltid med fokus på din virksomhet og dine behov.

Les mer om tjenesten
Sandra Klackenberg

Ved å velge mer energieffektive løsninger og gå over til fornybar energi, får man positive effekter både på bærekraft og lønnsomheten.

Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin.

Sist oppdatert: 16 september 2022

Tagger