Strategi og lederskap

Rett IT for voksende virksomheter

Digitaliseringen skjer fort nå. Pass derfor på å ha en skalerbar IT-løsning som kan vokse med virksomheten din.

Du kjenner sikkert følelsen. Det er omtrent som da du kjøpte den svindyre dressen med skulderputer, som ble utdatert så raskt at du blir deprimert bare av å tenke på det.

Ikke gjør den samme feilen med IT-systemet ditt.

I analyseselskapet Spiceworks rapport “The 2020 State of IT” oppga 64% av selskapene at de øker IT-budsjettet sitt fordi de trenger å oppgradere gammel IT-infrastruktur. 47% oppga at de har behov for å gjøre dette fordi de er i vekst. Uavhengig av om selskapet hadde 1,99 eller 999 medarbeidere, var tallene like.

Dine IT-løsninger skaper muligheter for ditt selskap og din strategi. Selskapet ditt kan bare utvikle seg dersom det har en IT-infrastruktur som tillater det.

– For en start-up er det enkelt: Du har ingen historikk å ta hensyn til, du kan bare finne de tjenestene du trenger og som fungerer. Men når selskapet vokser oppdager dere kanskje at de tjenestene dere har valgt ikke fungerer for deres arbeidsmetode, eller for alle som skal bruke dem, sier Christer Dahlström som er Customer Tecnology Evangelist i Dustin.

En strategi som passer mange

En start-up etableres ofte av likesinnede. De velger tjenester som passer selskapets størrelse og måten å jobbe på. Men i takt med at selskapet vokser oppstår det behov fra HR-avdelingen, økonomi, resepsjon, jurister etc. Dersom selskapet har valgt systemer som etter hvert gjør arbeidsflyten komplisert, blir terskelen høy for nye medarbeidere og de jobber mindre effektivt.

– En spesialist som kommer inn og aldri har jobbet i deres systemer kan få en veldig lav produktivitet de første månedene, og forsinke selskapets lønnsomhet, sier Dahlström, og fortsetter:

– Et annet problem som ofte oppstår er at mange selskaper betaler dobbelt for funksjoner de allerede har tilgang til. Videokonferansetjenesten Zoom, for eksempel, har fått mye oppmerksomhet – men om selskapet allerede betaler for Microsoft Teams gjennom Office 365-pakken, blir Zoom-lisensen en ekstra utgift som kanskje ikke er nødvendig.

Tørr å si opp gamle avtaler

La oss si at selskapet ditt har gjort som beskrevet over. Det har vokst organisk og dere har valgt å legge til IT-tjenester etter de behovene som har oppstått, snarere enn ut ifra en IT-strategi. Har dere da malt dere opp i et hjørne? Er det kjørt?

Absolutt ikke. Ut ifra hvilke tjenester selskapet ditt har valgt kan det variere hvor tidkrevende det vil være å flytte hele virksomheten til en moderne IT-arkitektur, men som regel er det ikke umulig.

– Utfordringen i et slikt tilfelle er heller at man allerede har kjøpt en haug med lisenser og inngått avtaler som man ikke vil kaste ut av vinduet. I stedet venter man på at avtalen skal gå ut, på bekostning av den økende skalerbarheten, fleksibiliteten og til slutt lønnsomheten man kunne ha fått med en ny løsning, sier Christer Dahlström.

Viktig for rekruttering

Å ha en effektiv og fleksibel IT-arkitektur har blitt en viktig puslebrikke i employer branding-arbeidet, spesielt for å rekruttere fremtidens medarbeidere.

– De er vant til å kunne jobbe uavhengig av tid og sted og vil ha rask tilgang til de appene som er nødvendig for å løse oppgaven. Moderne verktøy som gjør dette mulig øker produktiviteten for selskapet.

Velg en fleksibel IT-løsning som følger virksomheten din

Les også:

Fremtiden krever en forretningskultur der kreativiteten strømmer

Tekst: Johan Wallén

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger