Arbeidsplass

ROI: Office 365 nedbetalt på fem måneder!

Vi har skrevet om ulike vinknlinger for å kutte IT-kostnader: Hvordan skyløsninger sparer din bedrift for blant annet dyre oppgraderinger og hvordan innoativ IT skaper nye muligheter for din bedrift.

Mobilitet er vår største produktivitetsdriver. Vi er ikke lenger bare tilgjengelige til en hver tid fra hvor som helst, men med gode IT løsninger kan vi også delta i arbeidet fra hvor som helst og til en hver tid. Ved å bruke Skype for Business kan man delta i møtene uansett hvor i verden man befinner seg, selv om man bare har en mobiltelefon til rådighet. Du kan forlate møterommet for å hente i barnehagen og likevel delta fullt ut i møter via mobil-appen.

Det er utvilsomt at denne økte mobiliteten sparer bedrifter for kostnader. Men hvor mye? Microsoft engasjerte analysebyrået Forrester for å finne det ut. De har gjort en undersøkelse blant 200 (amerikanske) bedrifter med opptil 250 ansatte. Du kan registrere deg og laste ned undersøkelsen her: The Total Economic Impact™ of Microsoft Office 365.

Office 365: Nedbetalt på fem måneder

Undersøkelsen konkluderer med at Office 365 gir reduserte totalkostnader (TCO), samtidig som brukerne opplever en produktivitetsgevinst.

I en bedrift med 90 ansatte, hvorav 35 av dem er Office 365-brukere, vil programvaren være tilbakebetalt på 5,1 måneder. Over en treårs-periode vil kostnadene komme på 67.000 dollar, mens verdien er på 171.000 dollar. Det er spesielt Skype for Business som gjør det så lukrativt å investere i Office 365.

Forrester skriver: Skype for Business økte umiddelbart produktiveten og tilfredsheten til mobile arbeidere i SMB-selskapene, samtidig som teknologikostnadene ble redusert. Forrester lister disse tre overordnede fordelene:

  • Økt produktivtet på mobile ansatte, inkludert 22.000 dollar i besparelser grunnet redusert reisetid for ledere.
  • Over 40.000 dollar i sparte kostnader til maskinvareoppgraderinger og programvarekostnader, med potensiale til å ytterligere redusere kostnader relatert til telefonsentral med 20.000 dollar.
  • 19 prosent reduksjon i tredjeparts programvare og tjenester for webkonferanser og telefoni.

Anta store variasjoner

Hvor mye man kan spare vil naturligvis variere fra bedrift til bedrift. Det er for eksempel helt åpenbart at bedrifter som har mange utenlandssamtaler har et større potensiale for å spare kostnader med Skype for Business.

Produktivitetsgevinsten som Forrester oppgir for mobile ansatte er interessant. For er det én ting som skiller norske arbeidstakere fra mange andre land er at vi har et ekstremt sterkt ønske om å kunne jobbe når vi vil fra hvor vi vil. Vi er et folk av hytteeiere som prioriterer familieliv høyt. All teknologi som hjelper oss med å gjøre det mulig å hente barna i barnehagen eller å få kommet oss på hytta, og heller jobbe derfra, er kjærkommen.

Forrester skriver:

– SMB-selskapene oppgir tre primære områder med fordeler: Teknologi, samhandling og mobilitet. Innen disse områdene opplevde de både kostnadsbesparelser og produktivitetsøkning. En av de største fordelene med Skype for Business var muligheten til å endre kulturen og øke samhandlingsmulighetene og aktivitetsnivået. De ansatte kan samarbeide sømløst og uten avbrudd, mens de flytter seg mellom kontor og hjem, kunder og kafeer.

Støttes av kvalitative intervjuer

I tillegg til et nett-spørreskjema ble det foretatt dybdeintervjuer. Forrester rapporterer om en lang rekke svært forskjellige fordeler. For å nevne et par av dem:

  • Økt effektivitet på IT-support: Flere av selskapene i undersøkelsen var så små at IT-support var en oppgave som én av de ansatte har på siden, da er skjermdelingen ofte hendig. En av dem sier: – Supporten jeg gir dreier seg hovedsakelig om hvordan man skal utføre forskjellige ting og programmer. Når en bruker har et problem, kan jeg Skype med dem og vi får sett på ting sammen. Det er en effektiv måte for å enkelt få svar på spørsmål.
  • Verdien av å se hverandre: Kunder rapporterte også en ending i kultur og moral. Kvaliteten på samarbeidet ble redusert ved at kolleger ikke møttes fysisk. Ved å implementere Skype for Business fikk de følelsen av å være ett team, selv med store geografiske avstander. En fra en butikkjede sa: – Det viktigste var ikke telefonistøtten, men støtte for webkamera. Vi ønsket å bruke Skype for Business for å se hverandre når vi har møter.

Les også: 10 tips for å kutte IT-kostnadene

Lyst til å vite mer?

Book en workshop for å lære mer om hvordan Skype for Business og Office 365 kan hjelpe de ansatte i din bedrift til å jobbe mer effektivt!

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger